Quy trình tổng quan CRM cho Bất động sản

Quy trình CRM cho bất động sản

1. Chiến dịch

Nhân viên Marketing sẽ thực hiện các chiến dịch thu hút khách hàng thô bằng các công cụ Marketing được cung cấp bởi phần mềm là Email Marketing và SMS Marketing.

2. Khách hàng Thô

Là danh sách khách hàng chưa có tương tác hoặc liên hệ với công ty. Nhân viên MKT sẽ chăm sóc thông qua các chiến dịch (email, sms..). Trong quá trình chăm sóc sẽ xác thực và chuyển đổi khách hàng thô thành khách hàng tiềm năng.

3. Khách hàng Tiềm năng

Khách hàng tiềm năng sẽ được nhân viên Sales tiếp nhận và chăm sóc (meeting, gọi điện, email, sms…)

4. Cơ hội

Khi khách hàng có 1 hoặc nhiều nhu cầu về gói dịch vụ sản phẩm của công ty thì nhân viên sẽ tiến hành tạo ra các Cơ hội tương ứng.

Sau đó nhân viên tiếp tục chăm sóc các cơ hội đó.

  • Nếu Cơ hội đó có trạng thái là thất bại thì sale tiến hành đóng cơ hội đó lại.
  • Nếu cơ hội đó được chuyển thành trạng thái: Đặt cọc hoặc Thành công thì hệ thống sẽ tự động chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức. trong quá trình chuyển đổi thành khách hàng chính thức sẽ tự động tạo thêm 1 người liên hệ tương ứng cho khách hàng đó

5. Khách hàng chính thức

Là những khách hàng đã có lịch sử giao dịch và sử dụng dịch vụ của công ty.

6. Người liên hệ

Nếu khách hàng cá nhân thì người liên hệ chính là khách hàng chính thức. nếu khách hàng là công ty thì 1 công ty có thể có nhiều người liên hệ.

7. Hợp đồng

Khi chuyển đổi thành khách hàng chính thức thì nhân viên sales cũng tạo 1 hợp đồng tương ứng.

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu