CloudPro EMS - Giải pháp CRM toàn diện cho công ty bảo hiểm

Những khó khăn mà ngành Bảo hiểm đang phải đối mặt

Khó khăn trong quản lý marketing

Thiếu các công cụ hỗ quản lý và tìm kiếm, thu hút khách hàng tiềm năng từ các kênh khác nhau

Khó khăn trong việc quản lý khách hàng

Không quản lý được dữ liệu khách hàng từ nhiều kênh khác nhau khiến dữ liệu bị phân mảnh, trùng lắp, khi nhân viên nghỉ việc cũng sẽ mang theo dữ liệu khách hàng đồng nghĩa với việc mất đi khách hàng trung thành.

Khó khăn trong việc quản lý Bảo hiểm

Không có công cụ lưu trữ tất cả thông tin các loại dịch vụ, bảo hiểm để tư vấn cho khách hàng nhanh nhất

Khó khăn về mặt bán hàng

Không có công cụ quản lý đơn hàng, hoá đơn, hợp đồng, báo giá cho khách hàng

Khó khăn trong việc chăm sóc khách hàng

Không có công cụ nhắc nhở chăm sóc khách hàng. Khách hàng hiếm tương tác sẽ dễ bị lãng quên và khi có vấn đề khiếu nại sẽ xử lý chậm gây sự bức xúc cho khách hàng.

Khó khăn trong đánh giá nhân viên

Các doanh nghiệp Bảo hiểm đều phải giải quyết các vấn đề về nhân viên:

  • Không quản lý được lịch hẹn của nhân viên, kế hoạch làm việc của sales.
  • Không quản lý được lịch sử chăm sóc khách hàng, cập nhật hồ sơ khách hàng
  • Không có công cụ đo lường được chất lượng làm việc của nhân viên (KPI)

Quy trình CRM tổng quan của ngành Bảo hiểm

Chi tiết quy trình

1

Tập trung data

Các dữ liệu từ các phần mềm hệ thống core vận hành chính của doanh nghiệp, các văn bản và giấy tờ sẽ được tổng hợp đồng bộ với hệ thống CRM. Từ đó trên hệ thống CRM sẽ có thông tin khách hàng toàn diện, các thông tin quan trọng được đề cập đến như thông tin cá nhân, các dịch vụ khách hàng đã đăng ký, lịch sử giao dịch, hơp đồng giao dịch và các ticket mô tả yêu cầu của khách hàng.

2

Chăm sóc khách hàng (Inbound)

Đối với cuộc gọi đến: CRM sẽ tiến hành ghi nhận và xử lý các yêu cầu, những yêu cầu đặc biệt sẽ được tạo bằng những ticket sau đó tiếp tục chuyển đến các bộ phận liên quan để giải quyết. Tất cả lịch sử chăm sóc khách hàng đều sẽ được lưu lại trên hệ thống CRM để nhân viên chăm sóc khách hàng có thể nắm bắt một cách chi tiết và trực quan nhất. Chức nắng “kho kiến thức” sẽ ghi nhận và tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của khách hàng để làm tài liệu training.

3

Chăm sóc khách hàng (Outbound)

Đối với cuộc gọi đi: nhân viên CSKH sẽ thực hiện các cuộc gọi đến các khách hàng để giới thiệu các chương trình từ chiến dịch outbound, các khảo sát đánh giá chất lương sử dụng dịch vụ và nhắc nhở nộp phí

4

Báo cáo thống kê

  • CRM hỗ trợ xuất các báo cáo một cách nhanh chóng:
  • Báo cáo tổng hợp CSKH
  • Bảo cáo kết quả chiến dịch outbound
  • Báo cáo SLA kết quả xử lý ticket của các nhân viên

Tính năng đề xuất

Khách hàng tiêu biểu

zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu