Tính năng đề xuất của CloudPro CRM cho Tuyển dụng nhân sự (OnlineCRM-Hire)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Giúp quản lý và phân loại thông tin ứng viên trên một hệ thống, hỗ trợ truy xuất data nhanh chóng.

Hệ thống giúp cập nhật tất cả các thông tin về hoạt động của chăm sóc ứng viên của công ty..

Giúp truy vấn tất cả lịch sử của công ty với ứng viên như đã gửi CV của ứng viên những nhà tuyển dụng nào? Đánh giá về ứng viên của nhà tuyển dụng, đã apply vào nhà tuyển dụng nào…

Đảm bảo về bảo mật thông tin ứng viên qua tính năng phân quyền truy cập dữ liệu.

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG (JOB ORDER)

Quản lý và theo dõi tình trạng tuyển dụng: đã gửi bao nhiêu CV cho nhà tuyển dụng, bao nhiêu CV được phỏng vấn, bao nhiêu được apply.

Ngoài ra hệ thống còn tích hợp thuật toán tự động tìm ra được các ứng viên phù với yêu cầu tuyển dụng như số năm kinh nghiệm, vị trí đã từng làm, nơi làm việc mong muốn, mức lương mong muốn…

QUẢN LÝ NHÀ TUYỂN DỤNG (KHÁCH HÀNG)

Giúp quản lý và phân loại thông tin khách hàng trên một hệ thống, hỗ trợ truy xuất data nhanh chóng.

Hệ thống giúp cập nhật tất cả các thông tin về hoạt động của chăm sóc khách hàng của công ty. Hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng và cung cấp thông tin được xuyên suốt giữa các bộ phận khác nhau trong tổ chức.

Giúp truy vấn lịch sử của tất cả các giao dịch (yêu cầu tuyển dụng) liên quan đến khách hàng. Từ đó, tiết kiệm thời gian trong theo dõi yêu cầu của khách hàng, thống kê, báo cáo doanh số, nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Đảm bảo về bảo mật thông tin khách hàng qua tính năng phân quyền truy cập dữ liệu.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh doanh như doanh thu theo nguồn, doanh thu theo tháng, doanh thu theo nhân viên

Báo hoạt động tuyển dụng

Báo cáo hoạt động tổng hợp của consultant như số lượng CV gửi cho nhà tuyển dụng, số lượng CV được phỏng vấn, số lượng CV đã tuyển thành công, doanh thu mang về ..

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu