Công ty Alphabetalent - Recruitment and HR Consultant - CloudGO

Alphabetalent - Recruitment and HR Consultant đã triển khai CRM

Alphabetalent - Recruitment and HR Consultant
Email: infoalphabetalent.vn
Lĩnh vực hoạt động: nhân sự

Văn phòng:

Địa chỉ: Unit 1.02, 1st Floor Vietnam Business Center 57-59 Ho Tung Mau St., Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3 914 0009/ (08) 3 914 0059/ (08) 3 914 0109
Fax: 08 3 8217843

Giới thiệu

Alphabetalent hoạt động về lĩnh vực tư vấn và tuyển dụng nhân sự.

Hiện trạng:

- Số lượng hồ sơ ứng viên nhiều, quản lý bằng MS Excel có nhiều bất cập như không chính xác, không kết xuất được hồ sơ ra file CV mẫu, không bảo mật thông tin...
- Nhu cầu về quản lý đầu việc (Job)

Mục tiêu dự án:

- Quản lý tập trung và nhất quán các đối tượng: đầu việc (Job),hồ sơ ứng viên (Candidates),nhà tuyển dụng (Accounts) và các đầu mối liên hệ (Contact)

Mô tả dự án:

Quản lý đầu tiệc (vacancy)

1/ Vacancy info management
- Mã
- Tên đầu việc
- Loại: toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời...
- Tình trạng: đang tìm ứng cử viên, đã tìm được ứng cử viên, không tìm được...
- Nơi làm việc
- Ngày bắt đầu/ngày kết thúc tìm ứng cử viên công việc

2/ Tìm kiếm đầu việc
- Tìm kiếm theo mã, tên đầu việc, tình trạng, loại...

3/ Mapping
- Tự động tìm kiếm và bỏ các ứng cử viên phù hợp với đầu việc vào Potential Candidates List (PCL)

Ứng cử viên (Candidate)

1/ Quản lý thông tin ứng cử viên
- Mã
- Họ tên
- Ngày tháng năm sinh
- Tình trạng hôn nhân
- Chức vụ hiện tại
- Chức vụ mong muốn
- Mức lương mong muốn
- Nơi làm việc mong muốn
- Lịch sử làm việc
- Lịch sử học vấn
- Kỹ năng ngoại ngữ
- Văn bằng, chứng chỉ

2/ Tìm kiếm ứng cử viên
- Tìm kiếm ứng cử viên theo mã, tên, lịch sử làm việc...

3/ Xuất file CV
- Xuất file CV của ứng cử viên theo mẫu

My job page
Trang My Job Page cho phép xem:
- Các ứng cử viên nhân viên đang quản lý

Quản lý hợp đồng

Quản lý hóa đơn

Kèm một số chức năng tương tự vietnamworks.com.

=>Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực nhân sự

Bạn muốn trở thành khách hàng tiếp theo của CloudGO?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

KHÁCH HÀNG CÙNG LĨNH VỰC
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu