Quy trình CRM tổng quan trong Tuyển dụng nhân sự

Quy trình CRM cho tuyển dụng nhân sự

Cập nhật thông tin khách hàng

 • Thống kê khách hàng theo khu vực
 • Thống kê khách hàng theo loại
 • Thống kê khách hàng theo tình trạng
 • Thống kế khách hàng theo lĩnh vực

Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

 • Lựa chọn ứng viên tự động: chương trình sẽ tự động map ứng viên vào theo những tiêu chí có sẵn
 • Lựa chọn ứng viên thủ công
 • Tiến hành phỏng vấn ứng viên với danh sách đã được chọn
 • Nếu ứng viên đạt yêu cầu: cập nhật và chuyển trạng thái ứng viên sau đó chuyển sang
 • Ứng viên không đạt yêu cầu thì cập nhật thông tin ứng viên và lưu trữ hồ sơ cho lần tuyển dụng tiếp theo.
 • Báo cáo thống kê

Cập nhật công nợ theo dõi tiến độ hợp đồng

 • Công nợ theo tư vấn viên
 • Công nợ theo khách hàng
 • Cuộc gọi bởi khách hàng
 • Email cho khách hàng
 • Ghi chú về khách hàng
 • Lịch làm việc với khách hàng

Cập nhật thông tin ứng viên:

 • xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.
 • Thống kê ứng viên theo keywords
 • Thống kê ứng viên theo chức vụ
 • Thống kê ứng viên theo tình trạng

Lựa chọn đầu việc tự động: chương trình sẽ tự động map đầu việc vào theo những tiêu chí có sẵn.

Lựa chọn đầu việc thủ công: Người quản lý xác nhận lại đầu việc

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu