CloudPro CRM - Giải pháp CRM toàn diện cho Tuyển dụng nhân sự

Những khó khăn ngành Tuyển dụng nhân sự đang phải đối mặt

Không có phần mềm quản lý chiến tiếp thị, các công cụ tiếp thị còn lạc hậu, không đem lại hiệu quả cao nhưng tốn nhiều chi phí. Lượng CV và yêu cầu tuyển dụng quá nhiều nhưng không có công cụ thống kê, phân loại hợp lý.

Thông tin CV lưu trữ phân tán gây khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc tìm ứng viên phù hợp khi có yêu cầu tuyển dụng từ nhà tuyển dụng

Thông tin CV lưu trữ phân tán gây khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc tìm ứng viên phù hợp khi có yêu cầu tuyển dụng từ nhà tuyển dụng. Mất thời gian cho việc format lại CV của ứng viên để gửi cho nhà tuyển dụng.

Không có công cụ theo dõi nhắc nhở tình trạng tuyển dụng. Thống kê, báo cáo thủ công tốn nhiều thời gian, số liệu không được chính xác.

Công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng chưa bài bản và chuyên nghiệp, chưa có các kênh quản lý trải nghiệm ứng viên và nhà tuyển dụng sau khi dùng dịch vụ.

Không có công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp ứng viên giữa các consultant. Thông tin khách hàng và ứng viên không được bảo mật dễ bị thất thoát

Quy trình CRM tổng quan cho Tuyển dụng nhân sự

Chi tiết quy trình

1

Cập nhật thông tin khách hàng

Thông tin của ứng viên được thống kê một cách tự động thành từng nhóm với các đặc thù chuyên biệt

 • Thống kê khách hàng theo khu vực
 • Thống kê khách hàng theo loại
 • Thống kê khách hàng theo tình trạng
 • Thống kế khách hàng theo lĩnh vực
2

Cập nhật công nợ theo dõi tiến độ hợp đồng

Tạo hợp đồng với các ứng viên, quá trình này gồm các công việc sau:

 • Ghi nhận công nợ theo tư vấn viên và theo khách hàng
 • Email, gọi điện cho khách hàng
 • Ghi chú về khách hàng
 • Lịch làm việc với khách hàng
3

Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

Phân bổ việc làm của nhà tuyển dụng thành từng nhóm:

 • Theo lĩnh vực, ngành nghể
 • Theo bộ phận công việc
 • Theo khu vực
 • Theo đỗ tuổi yêu cầu
4

Kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng

Những ứng viên và nhà tuyển dụng được phân bổ vào những danh sách đồng nhất sẽ được kết nối với nhau.

Nhà tuyển dụng sẽ tiến hành quá trình tuyển dụng của họ đối với ứng viên được cung cấp.

5

Báo cáo thống kê

Thống kê định ký về số lượng ứng viên cũng như số lượng nhà tuyển dụng

 • Tiến hành lập hoá đơn theo hợp đồng đối với các ứng viên tìm được việc làm.
 • Những ứng viên chưa pass được lưu vào hồ sơ và phân bổ vào cơ hội tuyển dụng khác.
6

cập nhật và chăm sóc ứng viên

 • Xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.
 • Thống kê ứng viên theo keywords
 • Thống kê ứng viên theo chức vụ
 • Thống kê ứng viên theo tình trạng

Tính năng đề xuất

Khách hàng tiêu biểu

zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu