Tin tức - Sự kiện CloudGO cập nhậtCloudGO Update tháng 7/2021 - Cải thiện một số lỗi còn tồn tại
Cập nhật lần cuối: 11/08/2021 1.433 lượt xem

CloudGO Update tháng 7/2021 - Cải thiện một số lỗi còn tồn tại

CloudGO xin được gửi đến các bạn bản cập nhật hệ thống tháng 7. Trong bản cập nhật này đội ngũ R&D của CloudGO tập trung vào fix các lỗi core gấp, nghiêm trọng đã tồn đọng trong suốt thời gian qua, đồng thời chuẩn bị cho bản cập nhật UI/UX sắp tới.

Hiển thị trường Người sửa cuối cùng lên Detail View

Trường modifiedby (Người sửa cuối cùng) vốn là một trường mặc định được sử dụng để xem thông tin trên List View. Tuy nhiên quá trình sửa dụng cũng phát sinh nhu cầu xem được cả trên Detail View nữa (bên cạnh những thông tin như Tạo bởi, Thời gian tạo, Thời gian sửa). Để có thể xem được ở cả Detail View thì chỉ cần update displaytype trong định nghĩa của field thành giá trị 2 là được.

Core tháng 7 2021

Những cập nhật quan trọng khác

 • Cache thêm các hàm hay dùng để tăng hiệu suất hoạt động hệ thống
 • Sửa lỗi user thường không thể nhìn thấy field trên màn hình Edit View nếu field đó bị ẩn khỏi Detail
 • Cải tiến Highchart hiển thị nút export để download file PDF và ảnh
 • Sửa lỗi giá trị của field multipicklist không được dịch khi hiển thị ở Chi tiết báo cáo hoặc Xuất file báo cáo
 • Sửa lỗi thứ tự hiển thị cột không đúng khi sửa Báo cáo đã tồn tại
 • Sửa lỗi giá trị trường Trạng thái module Phiếu thu, Phiếu chi không được dịch khi mở trong màn hình Edit View Overlay
 • Sửa lỗi khi vào màn hình cấu hình giá trị picklist của một module không có field picklist sẽ bị Fatal Error
 • Sửa lỗi label field picklist và multipicklist trong màn hình edit workflow (#2083)
 • Refactor code chatbot iframe
 • Ẩn Total của các cột loại AVG, MIN, MAX trong report dạng chart vì Total không có ý nghĩa
 • Cập nhật lại các option filter cho trường Multipicklist: chỉ hỗ trợ các điều kiện Chứa / Không chứa /Rỗng / Không rỗng
 • Hỗ trợ extra data cho hàm syncCustomerByConfig chatbot
 • Sửa lỗi người dùng có thể chọn nhiều hơn 1 bộ lọc mặc định trong màn hình List View
 • Sửa lỗi bảo mật người dùng đã log in vẫn có thể dùng CRM dù đã bị xóa hoặc bất hoạt
 • Kiểm tra trình duyệt hỗ trợ service worker hay không trước khi sử dụng để tránh lỗi khi dùng CRM trên trình duyệt ẩn danh

CloudGO - Bộ giải pháp chuyển đổi số tinh gọn

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

Nhận bài viết mới nhất
CÙNG CHUYÊN MỤC
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu