CloudGO Blog

Nơi chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về CRM

2 kết quả tìm kiếm cho từ khóa 'đánh giá khách hàng'

Kiến trúc CRM tạo nên sự thành công
20/11/2018 8.624 lượt xem
Trong kiến trúc CRM, "xây dựng tầm nhìn CRM" là một trong những khối quan trọng, là bức tranh tổng thể về cách nhìn nhận đánh giá và thấu hi...
Chức năng CRM: Đánh giá bên trong và bên ngoài
20/11/2018 6.970 lượt xem
Một trong những giá trị lớn nhất mà các hệ thống phần mềm CRM mang lại cho tổ chức/doanh nghiệp chính là việc đưa ra các đánh giá có liên qu...
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu