Phần mềm CloudPro CRM cho trường quốc tế - liên cấp

Giải pháp CRM toàn diện giúp nâng cao số lượng và chất lượng học viên cho các trường quốc tế - liên cấp

Các khó khăn mà Trường quốc tế - Liên cấp đang phải đối mặt

Khó khăn trong việc quản lý tuyển sinh

Không có công cụ trợ giúp để thu hút được nhiều đối tượng đăng ký học vào các chương trình học của trường cũng như thống kê hiệu quả của các chiến dịch marketing. Không biết được chính xác chi phí bỏ ra và học viên hu hút được tử một chiến dịch

Khó khăn trong quá trình tư vấn tuyển sinh

Việc quản lý dữ liệu không tập trung về các thông tin học sinh, phụ huynh, thi đầu vào, không thống nhất về thông tin cũng như lịch sử tư vấn khiến cho quá trình tuyển sinh không đạt hiệu quả cao.

Khó khăn trong công tác quản lý giảng viên

Không có công cụ giúp quản lý hợp đồng giảng dạy, quản lý xếp lịch giảng dạy theo từng khoá học, hay khó khăn hơn là tính ngày công và lương cho các giảng viên nước ngoài, bản địa

Khó khăn trong công tác xếp lớp - xếp lịch

Đây được xem là một trong những khó khăn gây đau đầu nhất cho người quản lý. Xếp lịch thủ công chiếm dụng rất nhiều thời gian và công sức mà khi đó ra có thể làm những việc khác quan trọng hơn

Khó khăn trong báo cáo doanh thu - chi phí

Việc thống kê doanh thu, chi phí mất nhiều thời gian khi không có các công cụ hỗ trợ mà phải thực hiện tính toán thủ công bằng excel.

Khó khăn trong chăm sóc khách hàng

Không cung cấp đủ thông tin về tình hình học tập của học viên cho phụ huynh cũng như không nắm được chương trình liên kết sau khi học viên nhập học tại nước khác

Quy trình của một Trường quốc tế - Liên cấp

Chi tiết quy trình

1

Marketing

Nhân viên Marketing tiếp cận nhiều nguồn học viên qua các kênh: Website, Zalo,Facebook, Tổng đài,... hoặc viên trực tiếp đến trường để tìm kiếm học viên tiềm năng.

Danh sách học viên tiềm năng thu được sẽ được phân bổ cho bộ phận tiếp thị.

2

Tiếp thị

Bộ phận Tiếp thị sẽ chăm sóc học viên tiềm năng để học viên đồng ý tham gia tư vấn tuyển sinh thông qua các kênh: Zalo, SMS, Email, Messenger, Cuộc gọi, Meeting,...

3

Tư vấn tuyển sinh

Bước 1: Ghi danh

Bước 2: Kiểm tra đầu vào theo trình tự

 • Lên lịch
 • Thông báo lịch cho phụ huynh
 • Tổ chức thi
 • Chấm và chốt điểm
 • Chốt kết quả (số lượng học viên đủ khả năng học)

Bước 4: Thông báo đến phụ huynh

Bước 5: Nhập học theo trình tự

 • Đăng kí nhập học
 • Hồ sơ nhập học
 • Kết quả (số lượng học viên chính thức)
4

Quản lý học vụ

Hệ thống hỗ trợ quản lý học vụ qua việc quản lý các công tác liên quan:

 • Xếp lịch giáo viên
 • Điêm danh
 • Nội dung bài học
 • Bảng điểm
5

Chăm sóc khách hàng

Nhân viên thực hiện chăm sóc khách hàng (thông báo tình hình học tập, nhờ đóng góp ý kiến, khảo sát mức độ hài lòng,...) qua các kênh: Zalo, Facebook, Email, SMS, cuộc gọi,...

6

Báo cáo

Hệ thống sẽ cung cấp các biểu mẫu, bản trình bày đồ họa giúp người đọc có cái nhìn trực quan về hiệu quả, báo cáo tổng hợp về:

 • Báo cáo doanh số, doanh thu, công nợ,...
 • Báo cáo hoạt động theo từng chi nhánh (học sinh, giáo viên, lớp học,...)
 • Báo cáo hiệu quả làm việc của nhân viên

Tính năng đề xuất

Khách hàng tiêu biểu

zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu