Tính năng đề xuất của CloudPro cho ngành bảo hiểm

Tính năng cơ bản của CloudPro CRM

QUẢN LÝ TIẾP THỊ

Quản lý các chiến dịch tiếp thị

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

Tiếp thị đa kênh (Facebook, Zalo, Email, SMS...).

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Quản lý người liên hệ

Quản lý hợp đồng, báo giá

Quản lý đơn hàng, hoá đơn

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý khách hàng trùng lặp

Quản lý khách hàng theo từng mô hình (tập đoàn, liên doanh...)

QUẢN LÝ TIỀU LIỆU

Quản lý bộ tài liệu điện tử được sinh ra tương ứng với từng khách hàng

Xuất các mẫu tài liệu ra file PDF trực tiếp từ phần mềm

Tính năng chuyên sâu của CloudPro CRM cho Bảo hiểm

QUẢN LÝ APPLICATION FORMS

Quản lý form đăng ký của từng khách hàng

Tự động phân bổ khách hàng theo form

QUẢN LÝ BẢO HIỂM

Quản lý thông tin bảo hiểm

Quản lý dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Quản lý tài sản bảo hiểm

QUẢN LÝ KPI

Định nghĩa bộ tiêu chí đánh giá nhân viên

Phân bổ chỉ tiêu

Theo dõi và hiệu chỉnh

QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT

Cấu hình phê duyệt cho

Tài liệu

Application Form

Hợp đồng

Báo giá

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu