Tính năng đề xuất của CloudPro CRM cho tư vấn du học

QUẢN LÝ TIẾP THỊ

Quản lý các chiến dịch tìm kiếm và thu hút học viên.

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

Thu hút học viên bằng tiếp thị đa kênh (Facebook, Zalo, Email, SMS...).

Lịch sử chăm sóc và tương tác

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Quản lý thông tin học viên thô

Quản lý thông tin học viên tiềm năng.

Quản lý hồ sơ học viên chính thức.

Quản lý thông tin PHHS.

Lịch sử tương tác với học viên.

QUẢN LÝ TƯ VẤN

Quản lý cơ hội bán hàng

Mục tiêu học tập

khả năng tài chính

Trình độ học vấn

Mức độ tiềm năng

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG & HỒ SƠ

Thông tin hợp đồng

Quản lý thư mời

Quản lý xuất cảnh

Quản lý hoa hồng

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

Bên cạnh những chức năng cơ bản, phần mềm ClouPro cho tư vấn du học còn trang bị những tính năng thông minh nhu sau:

Quản lý báo cáo: Báo cáo thu chi, báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu, báo cáo học viên, báo cáo đồi mối,...

Quản lý báo cáo tự động: Các báo cáo thống kê sẽ được lập một cách tự động vào mỗi kỳ hạn. Báo cáo cũng có thể được gửi qua email đến những người liên quan ngay sau khi được lập,...

Quản lý thu chi, công nợ: Quản lý các khoản thu, khoản chi đã phát sinh. Lưu lại mọi lịch sử có liên quan đến tài chính,...

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu