Tính năng đề xuất của CloudPro CRM cho Trường đào tạo kỹ năng

QUẢN LÝ TIẾP THỊ

Giúp cho việc tìm kiếm và thu hút học viên trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả cao hơn.

Quản lý các chiến dịch tìm kiếm và thu hút học viên.

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

Thu hút học viên bằng tiếp thị đa kênh (Facebook, Zalo, Email, SMS...).

QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Quản lý học viên một cách toàn diện từ lúc thi đầu vào, quá trình học tập, điểm số cho đến khi hoàn thành chương trình học.

Quản lý thông tin học viên tiềm năng.

Quản lý thi đầu vào, thi xếp lớp.

Quản lý hồ sơ học viên toàn diện và đầy đủ.

QUẢN LÝ GIÁO VỤ

Giúp cho việc tìm kiếm và thu hút học viên trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả cao hơn.

Quản lý các khóa học, học phí từng khóa học.

Tổ chức và quản lý lớp học: ngày bắt đầu/kết thúc, địa điểm, số học viên,...

Quản lý giáo viên: thông tin giáo viên, hợp đồng, xếp lớp, lịch sử giảng dạy,...

Quản lý kết quả học tập, kết quả thi, điểm danh,...

Quản lý thanh toán: thanh toán học phí, giữ chỗ, hoàn tiền,...

BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Báo cáo trực quan, toàn diện và chính xác về mọi hoạt động của trường.

Báo cáo bán hàng: Báo cáo học viên tiềm năng, hiệu quả chiến dịch,...

Báo cáo học vụ: Tình hình tổ chức lớp học, thu học phí, tình trạng giảng dạy,...

Báo cáo học viên: Điểm danh, kết quả học tập, tình trạng học phí,...

Báo cáo thu chi: Tình trạng học phí theo lớp, theo khóa học, công nợ,...

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

Bên cạnh những chức năng cơ bản, phần mềm ClouPro cho trường quốc tế còn trang bị những tính năng thông minh nhu sau:

Quản lý chăm sóc học sinh, phụ huynh: Gửi thông báo tình hình học tập cho phụ huynh, gửi email chúc mừng, tin nhắn tham gia họp lớp,...

Quản lý tài liệu: Quản lý tài liệu của các môn học, tài liệu ôn tập, sách ở dạng ebook, ngân hàng đề thi,...

Quản lý báo cáo tự động: Các báo cáo thống kê sẽ được lập một cách tự động vào mỗi kỳ hạn. Báo cáo cũng có thể được gửi qua email đến những người liên quan ngay sau khi được lập,...

Quản lý thu chi, công nợ: Quản lý các khoản thu, khoản chi đã phát sinh. Lưu lại mọi lịch sử có liên quan đến tài chính,...

Notification: Tự động thông báo qua ứng dụng điện thoại, email, SMS khi có sự kiện hoặc hoạt động mới. Nhắc nhở lịch học, lịch dạy, lịch thi, lịch họp,...

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu