Tính năng đề xuất của CloudPro cho ngành Truyền thông

Quản lý khách hàng

Thông tin khách hàng

Thông tin đại lý

Thông tin người liên hệ

Quản lý nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Đơn đặt hàng nhà cung cấp

Hợp đồng nhà cung cấp

Quản lý tài sản

Loại tài sản

Thông tin tài sản

Quản lý sản phẩm, dịch vụ

Quản lý thông tin sản pẩm

Quản lý thông tin dịch vụ

Quản lý nguyên vật liệu

Quản lý hợp đồng

Hợp đồng mua (Production Contract) ví dụ như hợp đồng in ấn, hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công đèn điện...

Hợp đồng bán (Sales Contract)

Hợp đồng đầu tư (HĐ thuê lại vị trí quảng cáo)

Quản lý bảo trì

Quản lý thông tin bảo trì tài sản

Danh mục tài sản phải bảo trì định kỳ

Lịch phân công bảo trì định kỳ (dọn vệ sinh, sơn sửa, thay thế linh kiện định kỳ...)

Cấu hình bảo trì cho các loại tài sản

Bảo lý báo giá

Quản lý báo giá sản phẩm (không bao gồm báo giá LED)

Quản lý cấu hình chính sách giá cho các sản phẩm (Không bao gồm LED)

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu