CloudGO Tích hợp đa kênh Tích hợp Email Marketing Tool (Mautic)

Chăm sóc khách hàng qua email với các kịch bản được xây dựng trước

Giải pháp gửi email một tự động giúp doanh nghiệp tiếp thị và chăm sóc khách hàng hiệu quả

Chăm sóc khách hàng qua email với các kịch bản được xây dựng trước trên phần mềm CRM

Mautic là gì?

Mautic là một nền tảng Marketing Automation (tiếp thị tự động) giúp chúng ta tạo ra những chiến dịch marketing, gửi email/sms, xây dựng landing page, thiết kế kịch bản marketing tự động có tính cá nhân hoá cao, đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Lợi ích khi tích hợp CRM với Mautic


Tiết kiệm thời gian và chi phí cho các chiến dịch email Marketing

Email được xem là hình thức marketing nhanh chóng và tiết kiệm nhất hiện nay

Nâng cao sự chuyên nghiệp trong hoạt động chăm sóc khách hàng

Email là một kênh marketing chính thống giúp thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp

Gia tăng doanh số doanh thu

Định hướng sự chú ý của khách hàng vào các sự kiện, hỗ trợ việc up-sales hiệu quả, làm tăng doanh số bán hàng

Tiếp thị theo nhu cầu

Gửi email tiếp thị theo nhu cầu

Tự động phân loại khách hàng theo các điều kiện đặt trước. Giúp gửi những đúng nội dung cho đúng người vào đúng thời điểm, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng

Tiếp thị theo nhu cầu trên phần mềm CRM
Tiếp thị theo nhu cầu

Gửi email tiếp thị theo nhu cầu

Tự động phân loại khách hàng theo các điều kiện đặt trước. Giúp gửi những đúng nội dung cho đúng người vào đúng thời điểm, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng

Tiếp thị theo nhu cầu trên phần mềm CRM
Tiếp thị tự động theo kịch bản trên phần mềm CRM
Tiếp thị tự động theo kịch bản

Gửi email tiếp thị tự động theo kịch bản

Xây dựng các kịch bản tiếp thị, chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng một cách tự động

Định nghĩa các kịch bản chăm sóc và tiếp thị tương ứng với từng nhóm khách hàng

Tự động phân loại khách hàng khi thỏa điều kiện

Chấm điểm tiềm năng theo hành vi khách hàng

Tự động chuyển giao cho bộ phận sales chăm sóc khi thoả điều kiện (tính năng đồng bộ với hệ thống CRM)

Tiếp thị tự động theo kịch bản

Gửi email tiếp thị tự động theo kịch bản

Xây dựng các kịch bản tiếp thị, chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng một cách tự động

Định nghĩa các kịch bản chăm sóc và tiếp thị tương ứng với từng nhóm khách hàng

Tự động phân loại khách hàng khi thỏa điều kiện

Chấm điểm tiềm năng theo hành vi khách hàng

Tự động chuyển giao cho bộ phận sales chăm sóc khi thoả điều kiện (tính năng đồng bộ với hệ thống CRM)

Tiếp thị tự động theo kịch bản trên phần mềm CRM
Cá nhân hóa

Cá nhân hóa nội dung tiếp thị

Nội dung email được cá nhân hóa theo từng khách hàng giúp tăng trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi. Các nhóm khách hàng khác nhau sẽ có những nội dung khác nhau, đảm bảo nội dung gửi đến khách hàng là những nội dung mà khách hàng quan tâm.

Cá nhân hóa trên phần mềm CRM
Cá nhân hóa

Cá nhân hóa nội dung tiếp thị

Nội dung email được cá nhân hóa theo từng khách hàng giúp tăng trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi. Các nhóm khách hàng khác nhau sẽ có những nội dung khác nhau, đảm bảo nội dung gửi đến khách hàng là những nội dung mà khách hàng quan tâm.

Cá nhân hóa trên phần mềm CRM
Web tracking trên phần mềm CRM
Web tracking

Theo dõi hành vi khách hàng

Theo dõi hành vi khách hàng trên website như:

Thiết lập mã theo dõi gắn vào từng website

Theo dõi submit form: biết được ai đã cung cấp thông tin thông qua các loại form trên website

Theo dõi pages visit: những trang web mà khách hàng đã truy cập

Theo dõi download tài liệu: ghi nhận thông tin ai đã download tài liệu

Web tracking

Theo dõi hành vi khách hàng

Theo dõi hành vi khách hàng trên website như:

Thiết lập mã theo dõi gắn vào từng website

Theo dõi submit form: biết được ai đã cung cấp thông tin thông qua các loại form trên website

Theo dõi pages visit: những trang web mà khách hàng đã truy cập

Theo dõi download tài liệu: ghi nhận thông tin ai đã download tài liệu

Web tracking trên phần mềm CRM
Lead Scoring

Chấm điểm khách hàng tự động

Một số ví dụ về chấm điểm tiềm năng khách hàng như:

Đồng bộ điểm tiềm năng về hệ thống CRM (ví dụ: mở mail +10 điểm, download tài liệu +10 điểm,...

Kết quả điểm tổng hợp có thể được đồng bộ về hệ thống CRM để đánh giá mức độ tiềm năng tổng quát hơn.

Lead Scoring trên phần mềm CRM
Lead Scoring

Chấm điểm khách hàng tự động

Một số ví dụ về chấm điểm tiềm năng khách hàng như:

Đồng bộ điểm tiềm năng về hệ thống CRM (ví dụ: mở mail +10 điểm, download tài liệu +10 điểm,...

Kết quả điểm tổng hợp có thể được đồng bộ về hệ thống CRM để đánh giá mức độ tiềm năng tổng quát hơn.

Lead Scoring trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tích hợp Chatbot (Botbanhang)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp AI Camera
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tích hợp Chatbot (Botbanhang)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp AI Camera
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu