CloudGO Báo cáo Báo cáo hoạt động

Có một cái nhìn toàn diện về các hoạt động của công ty

Báo cáo chi tiết về các hoạt động diễn ra trên phần mềm như số lượng cuộc gọi, Cuộc họp, Công việc, SMS, Email..., biểu đồ biến động công việc theo thời gian...

Có một cái nhìn toàn diện về các hoạt động của công ty trên phần mềm CRM

Báo cáo hoạt động là gì?

Báo cáo hoạt động là báo cáo phân tích số lượng các hoạt động tương tác của nhân viên với khách hàng thông qua các hoạt động trên phần mềm như: cuộc gọi, cuộc họp, công việc, SMS, Email, bình luận, tin nhắn Zalo OA, tin nhắn Zalo có phí...

Báo cáo hoạt động trên phần mềm CRM mang đến cho bạn những gì?


Nắm bắt nhanh thông tin

Nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp ngay tại màn hình dashboard

Tiết kiệm thời gian

Với khả năng tạo báo cáo tự động và cập nhật số liệu báo cáo theo thời gian thực nên việc tạo và xem báo cáo sẽ vô cùng dễ dàng và nhanh chóng

Đánh giá một cách chính xác

Với các số liệu được thống kê từ thực tế sẽ giúp bạn đánh giá được tình trạng hoạt động của mình một cách chính xác.

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan hoạt động

Dễ dàng phân tích số lượng các hoạt động tương tác của nhân viên với khách hàng trong kỳ và so sánh với kỳ trước đó theo các chỉ số: Cuộc gọi, Cuộc họp, Công việc, SMS, Email, Bình luận, tin nhắn Zalo OA, tin nhắn Zalo có phí.

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan hoạt động

Dễ dàng phân tích số lượng các hoạt động tương tác của nhân viên với khách hàng trong kỳ và so sánh với kỳ trước đó theo các chỉ số: Cuộc gọi, Cuộc họp, Công việc, SMS, Email, Bình luận, tin nhắn Zalo OA, tin nhắn Zalo có phí.

Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo biến động

Biểu đồ biến động công việc theo thời gian

Biểu đồ biến động công việc theo thời gian (năm/tháng) giúp bạn phân tích chi tiết khối lượng công việc giữa các tháng/ngày với nhau và so sánh với cùng kỳ. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý hơn theo từng tháng trong năm, từng ngày trong tháng.

Báo cáo biến động

Biểu đồ biến động công việc theo thời gian

Biểu đồ biến động công việc theo thời gian (năm/tháng) giúp bạn phân tích chi tiết khối lượng công việc giữa các tháng/ngày với nhau và so sánh với cùng kỳ. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh kế hoạch làm việc hợp lý hơn theo từng tháng trong năm, từng ngày trong tháng.

Báo cáo biến động trên phần mềm CRM
Báo cáo biến động trên phần mềm CRM
Báo cáo tình trạng

Biểu đồ công việc theo tình trạng

Biểu đồ công việc theo tình trạng cho phép người dùng theo dõi và đánh giá tình hình công việc của mình theo từng tình trạng cụ thể (công việc lên kế hoạch, đang làm, đã hoàn thành hay bị trễ hạn) để từ đó có hướng sắp xếp và điều chỉnh công việc hiệu quả hơn

Báo cáo tình trạng trên phần mềm CRM
Báo cáo tình trạng

Biểu đồ công việc theo tình trạng

Biểu đồ công việc theo tình trạng cho phép người dùng theo dõi và đánh giá tình hình công việc của mình theo từng tình trạng cụ thể (công việc lên kế hoạch, đang làm, đã hoàn thành hay bị trễ hạn) để từ đó có hướng sắp xếp và điều chỉnh công việc hiệu quả hơn

Báo cáo tình trạng trên phần mềm CRM

Danh sách công việc theo tình trạng

Nếu như báo cáo biểu đồ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về công việc của mình thì báo cáo danh sách sẽ mang đến một cái nhìn chi tiết hơn về những công việc bạn đã lên kế hoạch, đang làm, đã hoàn thành hay bị trễ hạn. Tại đây, bạn có thể dễ dàng theo dõi ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên của từng công việc, thông qua đó giúp xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng deadline.

Danh sách công việc theo tình trạng

Nếu như báo cáo biểu đồ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về công việc của mình thì báo cáo danh sách sẽ mang đến một cái nhìn chi tiết hơn về những công việc bạn đã lên kế hoạch, đang làm, đã hoàn thành hay bị trễ hạn. Tại đây, bạn có thể dễ dàng theo dõi ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên của từng công việc, thông qua đó giúp xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng deadline.

Báo cáo số lượng trên phần mềm CRM
Báo cáo số lượng

Biểu đồ biến động cuộc họp theo thời gian

Biểu đồ biến động cuộc họp theo thời gian (năm/tháng) giúp bạn phân tích chi tiết số lượng cuộc họp nội bộ cũng như với khách hàng theo từng tháng/ngày và so sánh với cùng kỳ. Từ đó, bạn có thể đánh giá được số lượng cuộc họp đã dành ra trong tháng/ngày và hiệu quả mang lại từ những cuộc họp đó.

Báo cáo số lượng

Biểu đồ biến động cuộc họp theo thời gian

Biểu đồ biến động cuộc họp theo thời gian (năm/tháng) giúp bạn phân tích chi tiết số lượng cuộc họp nội bộ cũng như với khách hàng theo từng tháng/ngày và so sánh với cùng kỳ. Từ đó, bạn có thể đánh giá được số lượng cuộc họp đã dành ra trong tháng/ngày và hiệu quả mang lại từ những cuộc họp đó.

Báo cáo số lượng trên phần mềm CRM

Biểu đồ cuộc họp theo tình trạng

Biểu đồ công việc theo tình trạng cho phép người dùng theo dõi và đánh giá tình hình cuộc họp của mình theo từng tình trạng cụ thể (cuộc họp đã lên kế hoạch, đã kết thúc hay bị trễ hạn) để từ đó có hướng sắp xếp và điều chỉnh lịch họp cũng như công việc hợp lý hơn

Biểu đồ cuộc họp theo tình trạng

Biểu đồ công việc theo tình trạng cho phép người dùng theo dõi và đánh giá tình hình cuộc họp của mình theo từng tình trạng cụ thể (cuộc họp đã lên kế hoạch, đã kết thúc hay bị trễ hạn) để từ đó có hướng sắp xếp và điều chỉnh lịch họp cũng như công việc hợp lý hơn

Danh sách cuộc họp theo tình trạng

Nếu như báo cáo biểu đồ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về công việc của mình thì báo cáo danh sách sẽ mang đến một cái nhìn chi tiết hơn về những cuộc họp bạn đã lên kế hoạch, đã kết thúc hay bị trễ hạn. Tại đây, bạn có thể dễ dàng theo dõi ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên của từng cuộc họp, thông qua đó giúp xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng deadline.

Danh sách cuộc họp theo tình trạng

Nếu như báo cáo biểu đồ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về công việc của mình thì báo cáo danh sách sẽ mang đến một cái nhìn chi tiết hơn về những cuộc họp bạn đã lên kế hoạch, đã kết thúc hay bị trễ hạn. Tại đây, bạn có thể dễ dàng theo dõi ngày bắt đầu / ngày kết thúc / mức độ ưu tiên của từng cuộc họp, thông qua đó giúp xác định ngày tiến hành, thứ tự ưu tiên và thúc đẩy tiến độ phù hợp để đáp ứng deadline.

2500+ doanh nghiệp đã chọn OnlineCRM

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

OnlineCRM hân hạnh góp mặt

Trên chặn đường thành công của khách hàng

Mr. Đỗ Tô Hoài
CEO tại The Cont&Company
Mr. Lê Đình Lâm
Giám đốc công nghệ - Công ty cổ phần Bitex
Mr. Hồ Sỹ Hoà
Account Director - Công ty quà tặng Gitfbrand
Ms. Vũ Ngọc Phượng
Giám đốc điều hành - Công ty cổ phần Replus
Phần mềm của CloudGO giúp tôi đánh giá và đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị đa kênh một cách chính xác hơn. Điều mà trước đây TCnC rất khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc thống kê và đánh giá đo lường.
Gotadi đã tin tưởng và lựa chọn CloudGO làm đơn vị triển khai phần mềm chuyển đổi số sau một thời gian dài tìm hiểu. Gotadi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tư vấn, triển khai và chăm sóc khách hàng của CloudGO.
ITL Qua một thời gian triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm CloudGO. ITL đã xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử và hỗ trợ tốt việc quản lý quan hệ khách hàng. ITL tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm báo cáo, thống kê. Việc quản lý, chăm sóc khách hàng cũng hiệu quả hơn rất nhiều.
Tôi rất bất ngờ với chức năng báo cáo động trên phần mềm của CloudGO. Nhân viên công ty tôi bây giờ có thể chủ động tạo các mẫu báo cáo theo nhu cầu mà không phải tốn chi phí và thời gian làm báo cáo như trước đây.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất và cũng là lý do khiến tôi chọn CloudGO là nhà cung cấp cho dự án chuyển đổi số của Giftbrand đó chính là sự chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng.
Theo quan điểm của chúng tôi, ứng dụng công nghệ sớm chừng nào thì sẽ tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp sớm chừng đó. Và công nghệ sẽ là nền tảng giúp công ty phát triển bền vững.
Điều ấn tượng nhất trên phần mềm là màn hình trang chủ của hệ thống có thể setup riêng theo góc nhìn của từng đối tượng người dùng. Dẫn tới việc xem thông tin hiển thị thông tin là không bị dư thừa.
Phần mềm của CloudGO giúp tôi đánh giá và đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị đa kênh một cách chính xác hơn. Điều mà trước đây TCnC rất khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc thống kê và đánh giá đo lường.
Gotadi đã tin tưởng và lựa chọn CloudGO làm đơn vị triển khai phần mềm chuyển đổi số sau một thời gian dài tìm hiểu. Gotadi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tư vấn, triển khai và chăm sóc khách hàng của CloudGO.
ITL Qua một thời gian triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm CloudGO. ITL đã xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử và hỗ trợ tốt việc quản lý quan hệ khách hàng. ITL tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm báo cáo, thống kê. Việc quản lý, chăm sóc khách hàng cũng hiệu quả hơn rất nhiều.
Tôi rất bất ngờ với chức năng báo cáo động trên phần mềm của CloudGO. Nhân viên công ty tôi bây giờ có thể chủ động tạo các mẫu báo cáo theo nhu cầu mà không phải tốn chi phí và thời gian làm báo cáo như trước đây.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất và cũng là lý do khiến tôi chọn CloudGO là nhà cung cấp cho dự án chuyển đổi số của Giftbrand đó chính là sự chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng.
Theo quan điểm của chúng tôi, ứng dụng công nghệ sớm chừng nào thì sẽ tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp sớm chừng đó. Và công nghệ sẽ là nền tảng giúp công ty phát triển bền vững.
Điều ấn tượng nhất trên phần mềm là màn hình trang chủ của hệ thống có thể setup riêng theo góc nhìn của từng đối tượng người dùng. Dẫn tới việc xem thông tin hiển thị thông tin là không bị dư thừa.

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo sản phẩm
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo thu chi công nợ
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo sản phẩm
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo thu chi công nợ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu