CloudGO Tiện ích Xử lý trùng lặp dữ liệu

Nhất quán dữ liệu, hạn chế trùng lặp tối đa

Giúp dữ liệu của bạn trở nên nhất quán, hạn chế tối đa việc trùng lặp dữ liệu từ đó quá trình trình hoạt động cũng như báo cáo chính xác hơn

Xử lý trùng lặp dữ liệu là gì?

Xử lý dữ liệu trùng lặp trên phần mềm CRM là quá trình tìm kiếm các dữ liệu trùng lặp và gộp những thông tin trùng lặp lại thành một thông tin duy nhất để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu

Xử lý trùng dữ liệu sẽ giúp bạn


Tìm trùng dữ liệu

Phát hiện nhanh chóng sự trùng lặp

Bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu trùng lặp, tính năng tìm trùng sẽ nhanh chóng hiển ra cho bạn tất cả những dữ liệu đang bị trùng trên bất kỳ module nào mà bạn chọn cũng như trên bất kỳ dữ liệu nào mà bạn tìm kiếm.

Tìm trùng dữ liệu

Phát hiện nhanh chóng sự trùng lặp

Bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu trùng lặp, tính năng tìm trùng sẽ nhanh chóng hiển ra cho bạn tất cả những dữ liệu đang bị trùng trên bất kỳ module nào mà bạn chọn cũng như trên bất kỳ dữ liệu nào mà bạn tìm kiếm.

Gộp trùng dữ liệu

Xử lý trùng lặp dữ liệu chỉ với 1 cú click

Khi bạn đã tìm được dữ liệu bị trùng lặp bạn hoàn toàn có thể gộp những dữ liệu này thành một dữ liệu duy nhất để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Trong quá trình gộp dữ liệu bạn có thể tùy chọn những dữ liệu nào muốn gộp đồng thời những hoạt động liên quan cũng như lịch sử tương tác với khách hàng trước đó vẫn sẽ được dữ lại

Gộp trùng dữ liệu

Xử lý trùng lặp dữ liệu chỉ với 1 cú click

Khi bạn đã tìm được dữ liệu bị trùng lặp bạn hoàn toàn có thể gộp những dữ liệu này thành một dữ liệu duy nhất để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Trong quá trình gộp dữ liệu bạn có thể tùy chọn những dữ liệu nào muốn gộp đồng thời những hoạt động liên quan cũng như lịch sử tương tác với khách hàng trước đó vẫn sẽ được dữ lại

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Import / export dữ liệu hàng loạt
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Các tiện ích khác
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Import / export dữ liệu hàng loạt
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Các tiện ích khác
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu