Tính năng đề xuất của CloudPro cho trung tâm ngoại ngữ

TIẾP THỊ TỰ ĐỘNG

Các công cụ tiếp thị tự động qua Email, SMS,...

Quản lý và đánh giá hiệu quả chiến dịch

Quản lý tích hợp đa kênh

Quản lý phân bổ Lead tự động

ĐĂNG KÝ HỌC

Quản lý thi đầu vào, sắp xếp lớp theo trình độ

Quản lý học thử

Quản lý quá trình chăm sóc, tư vấn

Quản lý đăng ký học

QUẢN LÝ THU CHI

Quản lý thanh toán

Quản lý giá thành (học phí)

Quản lý chấm công giáo viên

Quản lý hoá đơn

Quản lý chương trình khuyến mãi và giảm giá

Quản lý hoa hồng

QUẢN LÝ GIÁO VỤ

Quản lý và tổ chức lớp học

Tổ chức xếp lớp - xếp lịch

Quản lý chương trình đào tạo

Quản lý lịch học, lịch dạy

Quản lý kỳ thi

Quản lý điểm danh

TÍCH HỢP ĐA KÊNH

Tích hợp với Zalo

Tích hợp với Facebook

Tích hợp email (Mautic, mailchimp)

Tích hợp với call center

Tích hợp với các hệ thống khác

BÁO CÁO

Báo cáo kinh doanh

Báo cáo thu - chi

Báo cáo học viên, giáo viên,...

Báo cáo hiệu quả chiến dịch

Các báo cáo khác

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu