CloudGO Tích hợp đa kênh Tích hợp Website / Landing page

Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng truy cập website

Đồng tự động thông tin khách hàng tiềm năng thông qua các form thu thông thông tin được gắn trên Website của bạn về phần mềm CRM

Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng truy cập website trên phần mềm CRM

Tích hợp Website / Landing page là gì?

Khả năng tích hợp với website của doanh nghiệp và lấy thông tin khách hàng thông qua Web Form được gắn trên Website hoặc Landing page

Tích hợp Website / Landing page vào CRM sẽ giúp bạn


Tăng số lượng khách hàng tiềm năng

Dữ liệu khách hàng tự động được lưu trữ về CRM giúp bạn gia tăng số lượng khách hàng tiêm năng

Thống kê nguồn dữ liệu chính xác

Tracking được nguồn khách hàng được đồng bộ về từ kênh Webiste từ đó do lượng nguồn được rõ ràng hơn

Tránh trùng lặp dữ liệu

Tự động chặn trùng và gộp trùng với các cơ chế linh hoạt giúp dữ liệu trên phần mềm luôn duy nhất và nhất quán

Web form trên CRM

Tạo webform nhanh chóng

Ngay trên phần mềm CRM bạn có thể tạo cho mình các web form linh hoạt và gắn vào các website có sẵn để thu thập thông tin khách hàng

Web form trên CRM trên phần mềm CRM
Web form trên CRM

Tạo webform nhanh chóng

Ngay trên phần mềm CRM bạn có thể tạo cho mình các web form linh hoạt và gắn vào các website có sẵn để thu thập thông tin khách hàng

Web form trên CRM trên phần mềm CRM
Tracking hành vi khách hàng trên phần mềm CRM
Tracking hành vi khách hàng

Thu thập thêm thông tin

Với việc tích hợp với các công cụ bên thứ 3 phần mềm CRM có thể tracking được các hành vi của khách hàng trên website như: đã đọc những trang nào, download tài liệu gì, submit những form nào...

Tracking hành vi khách hàng

Thu thập thêm thông tin

Với việc tích hợp với các công cụ bên thứ 3 phần mềm CRM có thể tracking được các hành vi của khách hàng trên website như: đã đọc những trang nào, download tài liệu gì, submit những form nào...

Tracking hành vi khách hàng trên phần mềm CRM
Cài Plugin Wordpress

Tạo lead capture form với plugin wordpress

Bạn có thể dễ dàng cài đặt Plugin OnlineCRM Lead Capture có sẵn trên thư viện Plugin của Wordpress và dễ dàng đồng bộ dữ liệu khách hàng từ WordPress về CRM

Cài Plugin Wordpress trên phần mềm CRM
Cài Plugin Wordpress

Tạo lead capture form với plugin wordpress

Bạn có thể dễ dàng cài đặt Plugin OnlineCRM Lead Capture có sẵn trên thư viện Plugin của Wordpress và dễ dàng đồng bộ dữ liệu khách hàng từ WordPress về CRM

Cài Plugin Wordpress trên phần mềm CRM
Công cụ Ladipage trên phần mềm CRM
Công cụ Ladipage

Tạo Landing page và thu thập thông tin đơn giản

Với việc tích hợp với nền tảng Ladipage bạn cũng có thể dễ dàng tạo form trên landing page và đồng bộ những thông tin thu thập được từ Ladipage về phần mềm CRM một cách tự động

Công cụ Ladipage

Tạo Landing page và thu thập thông tin đơn giản

Với việc tích hợp với nền tảng Ladipage bạn cũng có thể dễ dàng tạo form trên landing page và đồng bộ những thông tin thu thập được từ Ladipage về phần mềm CRM một cách tự động

Công cụ Ladipage trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý phân quyền người dùng
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp SMS Brandname/ Zalo ZNS
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý phân quyền người dùng
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp SMS Brandname/ Zalo ZNS
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu