CloudGO Sản phẩm Tài sản

Quản lý thiết bị, cơ sở vật chất của công ty

Tài sản là nơi quản lý thông tin sản phẩm (cụ thể) của bạn sau khi bán cho khách hàng nhằm phục vụ cho khâu quản lý, bảo hành, bảo trì sau này. Tài sản còn là thiết bị, cơ sở vật chất của công ty

Quản lý thiết bị, cơ sở vật chất của công ty trên phần mềm CRM

Quản lý tài sản là gì

Tài sản là cơ sở vật chất, thiết bị của công ty. Quản lý tài sản có thể hỗ trợ quản lý thông tin thiết bị, thời gian bảo hành bảo trì và các hoạt động hỗ trợ về sau

Quản lý tài sản sẽ giúp bạn


Kiểm soát tài sản, thiết bị của công ty tốt hơn

Quản lý tài sản thiết bị chặt chẽ, khoa học sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình trạng thiết bị, cơ sở vật chất của công ty một cách dễ dàng. Giúp tận dụng giá trị tối đa của tài sản

Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Quản lý tài sản khoa học sẽ giúp doanh nghiệp không thất thoát và tận dụng tối đa giá trị của tài sản. Qua đó, giúp giảm chi phí vận hành, chi phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bi trong doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian quản lý tài sản

Việc rà xoát và báo cáo tình hình về tài sản, thiết bị trên hệ thống CRM sẽ diễn ra nhanh chóng với các tính năng thông minh hỗ trợ tìm kiếm, phân loại & đánh giá

Tạo mới tài sản

Tạo mới dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới một tài sản hoặc bằng tính năng thêm mới tài sản hoặc import hàng loạt tải sản từ file excel theo mẫu của hệ thống. Thông tin tài sản sẽ bao gồm: Số series, loại tài sản, tình trạng bảo hành...

Tạo mới tài sản trên phần mềm CRM
Tạo mới tài sản

Tạo mới dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới một tài sản hoặc bằng tính năng thêm mới tài sản hoặc import hàng loạt tải sản từ file excel theo mẫu của hệ thống. Thông tin tài sản sẽ bao gồm: Số series, loại tài sản, tình trạng bảo hành...

Tạo mới tài sản trên phần mềm CRM
Tìm kiếm và phân loại tài sản trên phần mềm CRM
Tìm kiếm và phân loại tài sản

Nhanh chóng & dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột

Bạn có thể tìm kiếm một tài sản chỉ trong một cú click chuột thông qua tên hoặc số series. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các bộ lọc để phân nhóm các tài sản theo điều kiện tuỳ chọn hoặc gán nhãn để đánh dấu các tài sản quan trọng của công ty

Tìm kiếm và phân loại tài sản

Nhanh chóng & dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột

Bạn có thể tìm kiếm một tài sản chỉ trong một cú click chuột thông qua tên hoặc số series. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các bộ lọc để phân nhóm các tài sản theo điều kiện tuỳ chọn hoặc gán nhãn để đánh dấu các tài sản quan trọng của công ty

Tìm kiếm và phân loại tài sản trên phần mềm CRM
Cảnh báo sắp hết hạn bảo hành

Cảnh báo tự động & thông minh

Hệ thống có thể cảnh báo cho bạn khi có tài sản sắp hết hạn bảo hành thông qua email hoặc thông báo trên hệ thống. Bạn sẽ không còn quên bảo hành nếu ứng dụng CRM cho doanh nghiệp

Cảnh báo sắp hết hạn bảo hành trên phần mềm CRM
Cảnh báo sắp hết hạn bảo hành

Cảnh báo tự động & thông minh

Hệ thống có thể cảnh báo cho bạn khi có tài sản sắp hết hạn bảo hành thông qua email hoặc thông báo trên hệ thống. Bạn sẽ không còn quên bảo hành nếu ứng dụng CRM cho doanh nghiệp

Cảnh báo sắp hết hạn bảo hành trên phần mềm CRM
Báo cáo tài sản

Phân tích tổng hợp hỗ trợ ra quyết định

Bạn có thể nắm bắt nhanh tình hình tài sản của công ty thông qua các báo cáo phân tích. Ví dụ như: Thống kê tài sản, Danh sách tài sản sắp hết hạn bảo hành, phân tích tài sản theo tình trạng...

Báo cáo tài sản

Phân tích tổng hợp hỗ trợ ra quyết định

Bạn có thể nắm bắt nhanh tình hình tài sản của công ty thông qua các báo cáo phân tích. Ví dụ như: Thống kê tài sản, Danh sách tài sản sắp hết hạn bảo hành, phân tích tài sản theo tình trạng...

Báo cáo tài sản trên phần mềm CRM
Báo cáo tài sản trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Bảng giá
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Hợp đồng (nguyên tắc)
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Bảng giá
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Hợp đồng (nguyên tắc)
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu