Quy trình CRM cho trường quốc tế - Liên cấp

Quy trình CRM cho trường quốc tế liên cấp

Giai đoạn 1: Marketing

Nhân viên Marketing tiếp cận nhiều nguồn học viên qua các kênh: Website, Zalo,Facebook, Tổng đài,... hoặc viên trực tiếp đến trường để tìm kiếm học viên tiềm năng.

Danh sách học viên tiềm năng thu được sẽ được phân bổ cho bộ phận tiếp thị.

Giai đoạn 2: Tiếp thị

Bộ phận Tiếp thị sẽ chăm sóc học viên tiềm năng để học viên đồng ý tham gia tư vấn tuyển sinh thông qua các kênh: Zalo, SMS, Email, Messenger, Cuộc gọi, Meeting,...

Giai đoạn 3: Tư vấn tuyển sinh

Bộ phận tư vấn tuyển sinh sẽ tiến hành tuyển sinh theo các bước sau:

Bước 1: Ghi danh

Bước 2: Kiểm tra đầu vào theo trình tự

 • Lên lịch
 • Thông báo lịch cho phụ huynh
 • Tổ chức thi
 • Chấm và chốt điểm
 • Chốt kết quả (số lượng học viên đủ khả năng học)

Bước 4: Thông báo đến phụ huynh

Bước 5: Nhập học theo trình tự

 • Đăng kí nhập học
 • Hồ sơ nhập học
 • Kết quả (số lượng học viên chính thức)

Giai đoạn 4: Quản lý học vụ

Hệ thống hỗ trợ quản lý học vụ qua việc quản lý các công tác liên quan:

 • Xếp lịch giáo viên
 • Điêm danh
 • Nội dung bài học
 • Bảng điểm

Giai đoạn 5: Chăm sóc khách hàng

Nhân viên thực hiện chăm sóc khách hàng (thông báo tình hình học tập, nhờ đóng góp ý kiến, khảo sát mức độ hài lòng,...) qua các kênh: Zalo, Facebook, Email, SMS, cuộc gọi,...

Giai đoạn 6: Báo cáo

Hệ thống sẽ cung cấp các biểu mẫu, bản trình bày đồ họa giúp người đọc có cái nhìn trực quan về hiệu quả, báo cáo tổng hợp về:

 • Báo cáo doanh số, doanh thu, công nợ,...
 • Báo cáo hoạt động theo từng chi nhánh (học sinh, giáo viên, lớp học,...)
 • Báo cáo hiệu quả làm việc của nhân viên
Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu