CloudGO Bán hàng tự động Quản lý Phiếu thu

Không còn nỗi lo thất thu

Kiểm soát dòng tiền vào một cách chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động thu của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thu, hạn chế giấy tờ, sổ sách

Không còn nỗi lo thất thu trên phần mềm CRM

Phiếu thu là gì?

Khoản công nợ phải thu (Khoản thu) là công nợ mà khách hàng cần trả cho doanh nghiệp của bạn theo thoả thuận hợp đồng. Nợ này phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng. Để quản lý khoản công nợ này thì cần có phiếu thu.

Quản lý phiếu thu sẽ giúp bạn


Gia tăng hiệu suất công việc

Quản lý phiếu thu sẽ giúp bạn đơn giản hóa quy trình quản lý công nợ và không mất nhiều thời gian so với các giải pháp truyền thống như dùng sổ sách hay Excel. Nhờ đó, năng suất quản lý công nợ của doanh nghiệp được tăng lên rất nhiều

Quản lý chặt chẽ, hạn chế sai sót

Các khoản thu sẽ được quản lý một cách chi tiết và chính xác, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi, từ đó có thể hạn chế tối đa việc thất sai sót trong quá trình quản lý công nợ

Xây dựng kế hoạch thu chi hợp lý

Với việc quản lý thu chi theo từng thời điểm sẽ giúp doanh nghiệp lên kế hoạch thu chi phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, hạn chế các khoản nợ khó thu và các khoản chi thừa thải

Lưu trữ thông tin phiếu thu

Tạo phiếu thu nhanh chóng và đơn giản

Tạo phiếu thu nhanh chóng với rất nhều thông tin được quản lý như hạng mục thu, hóa đơn thu, đơn vị tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ, ngày thu, ngày đến hạn, tình trạng thu...

Bên cạnh việc tạo phiếu thu một cách trực tiếp bạn cũng có thể dễ dàng import hàng loạt phiếu thu từ file Excel

Lưu trữ thông tin phiếu thu trên phần mềm CRM
Lưu trữ thông tin phiếu thu

Tạo phiếu thu nhanh chóng và đơn giản

Tạo phiếu thu nhanh chóng với rất nhều thông tin được quản lý như hạng mục thu, hóa đơn thu, đơn vị tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ, ngày thu, ngày đến hạn, tình trạng thu...

Bên cạnh việc tạo phiếu thu một cách trực tiếp bạn cũng có thể dễ dàng import hàng loạt phiếu thu từ file Excel

Lưu trữ thông tin phiếu thu trên phần mềm CRM
Quản lý phiếu thu trên phần mềm CRM
Quản lý phiếu thu

Quản lý tập trung, chuyên nghiệp hơn

Bạn sẽ không còn phải tìm kiếm phiếu thu trong hàng đống tờ giấy nữa vì sẽ CRM giúp bạn lưu trữ phiếu thu trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

Dễ dàng xem và quản lý phiếu thu theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng bộ phận / phòng ban, theo thời gian (tháng, quý, năm…),tình trạng phiếu thu (chưa thu, đã thu, đã hủy...)

Trao đổi nội bộ giữa các thành viên, theo dõi lịch sử trao đổi ngay trong phần bình luận của từng phiếu thu

Quản lý phiếu thu

Quản lý tập trung, chuyên nghiệp hơn

Bạn sẽ không còn phải tìm kiếm phiếu thu trong hàng đống tờ giấy nữa vì sẽ CRM giúp bạn lưu trữ phiếu thu trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

Dễ dàng xem và quản lý phiếu thu theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng bộ phận / phòng ban, theo thời gian (tháng, quý, năm…),tình trạng phiếu thu (chưa thu, đã thu, đã hủy...)

Trao đổi nội bộ giữa các thành viên, theo dõi lịch sử trao đổi ngay trong phần bình luận của từng phiếu thu

Quản lý phiếu thu trên phần mềm CRM
Báo cáo

Báo cáo công nợ, ra quyết định chính xác hơn

Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ thu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực như:

Công nợ phải thu năm nay/ quý này, tháng này, hôm nay

Chi tiết tát cả công nợ phải thu

Chi tiết công nợ đến hạn phải thu

Top 10 khách hàng có công nợ cao nhất

Top 10 khách hàng trễn hạn nhất

Báo cáo trên phần mềm CRM
Báo cáo

Báo cáo công nợ, ra quyết định chính xác hơn

Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ thu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực như:

Công nợ phải thu năm nay/ quý này, tháng này, hôm nay

Chi tiết tát cả công nợ phải thu

Chi tiết công nợ đến hạn phải thu

Top 10 khách hàng có công nợ cao nhất

Top 10 khách hàng trễn hạn nhất

Báo cáo trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý Hoá đơn
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý Phiếu chi
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý Hoá đơn
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý Phiếu chi
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu