CloudGO Tiếp thị tự động Quản lý Marketing List

Thúc đẩy sự tương tác & tăng trưởng với phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng của bạn thành các nhóm dựa trên tiêu chí được xác định trước. Thực hiện các chiến dịch mục tiêu để tăng mức độ tương tác, tỷ lệ giữ chân và mang lại ROI tốt hơn

Thúc đẩy sự tương tác & tăng trưởng với phân khúc khách hàng trên phần mềm CRM

Quản lý Marketing List là gì?

Marketing List là những danh sách khách hàng được phân loại & lọc theo nhiều tiêu chí phù hợp với nội dung và mục tiêu hướng tới của từng chiến dịch tiếp thị

Quản lý Marketing List sẽ giúp bạn


Nâng cao hiệu quả tiếp thị với các tập khách hàng hàng cá nhân hoá

Phần mềm CRM hỗ trợ tạo ra nhiều nhóm khách hàng khác nhau theo nhiều tiêu chí như: địa điểm, giới tính, sản phẩm quan tâm, tình trạng, nguồn... từ đó xây dựng các chiến dịch hướng vào đúng nhóm đối tượng khách hàng

Quản lý Marketing List dễ dàng

Với các chức năng như tạo bộ lọc, gom nhóm, gắn nhãn người dùng có thể tạo ra các marketing list một cách nhanh chóng và quả lý chúng một cách dễ dàng trên phần mềm

Khai thác các tập Marketing List nhanh chóng

Người dùng có thể khai tập marketing list của mình bằng các chiến dịch Email, chiến dịch SMS, chiến dịch Zalo... một cách nhanh chóng

Tạo Marketing List

Tạo Marketing List dễ dàng và nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới một mareting list bất kỳ một cách nhanh chóng và thực hiện thêm mới tập danh sách khách hàng vào marketing list với một hoặc nhiều tiêu chí khác nhau

Tạo Marketing List

Tạo Marketing List dễ dàng và nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới một mareting list bất kỳ một cách nhanh chóng và thực hiện thêm mới tập danh sách khách hàng vào marketing list với một hoặc nhiều tiêu chí khác nhau

Bộ lọc

Tạo bộ lọc Marketing List trực tiếp

Chức năng cho phép người dùng có thể tạo bộ lọc trên màn hình list view của Lead, Contact, Target... và add trực tiếp vào trong marketing list một cách nhanh chóng và thuận tiện

Bộ lọc

Tạo bộ lọc Marketing List trực tiếp

Chức năng cho phép người dùng có thể tạo bộ lọc trên màn hình list view của Lead, Contact, Target... và add trực tiếp vào trong marketing list một cách nhanh chóng và thuận tiện

Thêm Marketing List từ báo cáo

Dễ dàng thêm Marketing từ báo cáo chi tiết

Người dùng có thể sử dụng các báo cáo dạng danh sách khách hàng để add trực tiếp vào trong marketing list

Thêm Marketing List từ báo cáo

Dễ dàng thêm Marketing từ báo cáo chi tiết

Người dùng có thể sử dụng các báo cáo dạng danh sách khách hàng để add trực tiếp vào trong marketing list

Thêm trực tiếp vào Marketing List

Thêm khách mới mới vào tập Marketing list hiện nhanh chóng

Marketing list trên phần mềm CRM được tách ra làm nhiều loại khách hàng khác nhau như: khách hàng thô, khách hàng tiềm năng, người liên hệ. Với mỗi tập khách hàng người dùng ó thể lựa chọn thêm khách hàng mới vào marketing list bằng cách thêm trực tiếp hoặc thêm theo dạng bộ lọc.

Thêm trực tiếp vào Marketing List

Thêm khách mới mới vào tập Marketing list hiện nhanh chóng

Marketing list trên phần mềm CRM được tách ra làm nhiều loại khách hàng khác nhau như: khách hàng thô, khách hàng tiềm năng, người liên hệ. Với mỗi tập khách hàng người dùng ó thể lựa chọn thêm khách hàng mới vào marketing list bằng cách thêm trực tiếp hoặc thêm theo dạng bộ lọc.

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý chiến dịch
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý sự kiện
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý chiến dịch
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý sự kiện
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu