CloudGO Khách hàng Khách hàng thô

Không bỏ xót bất kỳ dữ liệu khách hàng nào

Không bỏ xót bất kỳ dữ liệu khách hàng nào, giúp doanh nghiệp quản lý được thông tin khách hàng ngay cả khi khách hàng chỉ có email hay số điện thoại

Không bỏ xót bất kỳ dữ liệu khách hàng nào trên phần mềm CRM

Khách hàng thô là gì?

Target (hay còn gọi là KH Thô) - là thông tin KH chưa được phân loại, sàng lọc, đánh giá nhu cầu. Ví dụ: Data khách hàng từ nguồn mua, tự tìm kiếm các nguồn trên mạng. Trên CRM, sau khi sàng lọc, đánh giá nhu cầu thì từ Target có thể chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng – Lead.

Quản lý khách hàng thô hiệu quả với phần mềm CRM


Quản lý dễ dàng

Quản lý thông tin khách hàng tiềm thô một nền tảng duy nhất giúp nhân viên dễ dàng tìm kiếm và tương tác với khách hàng

Khai thác nhanh chóng

Ứng dụng các quy trình tự động trên phần mềm CRM bạn có thể tương tác với hàng nghìn khách hàng một cách nhanh chóng

Đo lường mức độ tiềm năng

Tạo các chiến dịch trên phần mềm để khai thác ban đầu cho tập khách hàng thô. Đánh giá mực độ tiềm năng để có thể chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng.

Quản lý thông tin khách hàng thô

Lưu trữ những thông tin từ cơ bản đến những thông tin chuyên sâu như:

Thông tin cơ bản: họ tên, danh xưng, ngày sinh, email, công ty, số điện thoại,...

Thông tin khác: điểm tiềm năng, email đã gửi, lịch sử chăm sóc...

Quản lý thông tin khách hàng thô trên phần mềm CRM
Quản lý thông tin khách hàng thô

Lưu trữ những thông tin từ cơ bản đến những thông tin chuyên sâu như:

Thông tin cơ bản: họ tên, danh xưng, ngày sinh, email, công ty, số điện thoại,...

Thông tin khác: điểm tiềm năng, email đã gửi, lịch sử chăm sóc...

Quản lý thông tin khách hàng thô trên phần mềm CRM
Bảo mật thông tin trên phần mềm CRM
Bảo mật thông tin

Dữ liệu được phân quyền và bảo mật tối đa

Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên nền tảng cloud đảm bảo bảo mật nhưng cũng có thể chia sẻ giữa các nhân viên giúp cho việc chăm sóc khách hàng được diễn ra một cách liên tục và nhất quán giữa nhân viên khác nhau.

Bảo mật thông tin

Dữ liệu được phân quyền và bảo mật tối đa

Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên nền tảng cloud đảm bảo bảo mật nhưng cũng có thể chia sẻ giữa các nhân viên giúp cho việc chăm sóc khách hàng được diễn ra một cách liên tục và nhất quán giữa nhân viên khác nhau.

Bảo mật thông tin trên phần mềm CRM
Phân loại khách hàng

Tạo bộ lọc, gắn thẻ để phân loại dễ dàng

Bạn có thể gom nhóm và phân loại các nhóm khách hàng khác nhau tuỳ thuộc theo nhu cầu, giúp quá trình tìm kiếm và khai thác dữ liệu được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Phân loại theo giới tính

Phân loại theo ngành nghề

Phân loại theo vị trí địa lí

Phân loại khách hàng trên phần mềm CRM
Phân loại khách hàng

Tạo bộ lọc, gắn thẻ để phân loại dễ dàng

Bạn có thể gom nhóm và phân loại các nhóm khách hàng khác nhau tuỳ thuộc theo nhu cầu, giúp quá trình tìm kiếm và khai thác dữ liệu được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Phân loại theo giới tính

Phân loại theo ngành nghề

Phân loại theo vị trí địa lí

Phân loại khách hàng trên phần mềm CRM
Chăm sóc khách hàng

Ứng dụng các chức năng trên CRM để chăm sóc tự động

Sử dụng các công cụ sẳn có trên phần mềm CRM để tiến hành tương tác và đánh giá mức độ tiềm năng một cách tự động như: cuộc gọi tự động, gửi tin nhắn zalo, gửi tin nhắn sms, gửi email,...

Chăm sóc khách hàng

Ứng dụng các chức năng trên CRM để chăm sóc tự động

Sử dụng các công cụ sẳn có trên phần mềm CRM để tiến hành tương tác và đánh giá mức độ tiềm năng một cách tự động như: cuộc gọi tự động, gửi tin nhắn zalo, gửi tin nhắn sms, gửi email,...

Lịch sử tương tác

Lưu vết lịch sử tương tác, lịch sử chăm sóc

Mọi lịch sử tương tác giữa công ty và khách hàng đều được lưu vết trên phần mềm giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết.

Lịch sử tương tác

Lưu vết lịch sử tương tác, lịch sử chăm sóc

Mọi lịch sử tương tác giữa công ty và khách hàng đều được lưu vết trên phần mềm giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết.

Lịch sử tương tác trên phần mềm CRM
Lịch sử tương tác trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Khách hàng tiềm năng (Lead)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Đồng bộ khách hàng đa kênh
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Khách hàng tiềm năng (Lead)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Đồng bộ khách hàng đa kênh
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu