Tích hợp Plugin WooCommerce

Tích hợp Plugin WooCommerce

Cung cấp cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa các website thương mại điện tử trên nền tảng WooCommerce với hệ thống CRM thông qua plugin

Tối ưu chi phí thực hiện, tiết kiệm nhân lực và thời gian cho khách hàng

Tích hợp Plugin WooCommerce để làm gì?

WooCommerce giúp bạn chuyển đổi trang web của mình thành một cửa hàng trực tuyến nhằm dễ dàng ghi nhận đơn hàng, theo dõi đơn đặt hàng, quản lý việc giao hàng v.v. Bên cạnh đó, nếu bạn đang sử dụng giải pháp CloudGO, bạn có thể đồng bộ hoá dữ liệu từ WooCommerce và quản lý tất cả dữ liệu tập trung ngay tại hệ thống CloudGO.

Tích hợp Plugin WooCommerce sẽ giúp bạn


Tiết kiệm nhân lực

Dữ liệu khách hàng, đơn hàng tự động được lưu trữ về CRM giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn nhân lực thủ công

Tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian cho khách hàng

Tự động hoá việc đồng bộ đơn hàng và thông tin khách hàng là hoạt động mà các doanh nghiệp luôn hướng đến để tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm chi phí thực hiện

Tự động lưu trữ đơn hàng, thông tin khách hàng về CRM giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian

Cấu hình chung

Cấu hình chung trên Woo

Cấu hình chung và cấu hình API trực quan giúp nhân viên của doanh nghiệp có thể tự kiểm tra và cấu hình khi cần thiết

Cấu hình chung

Cấu hình chung trên Woo

Cấu hình chung và cấu hình API trực quan giúp nhân viên của doanh nghiệp có thể tự kiểm tra và cấu hình khi cần thiết

Sàn/website

Thiết lập tích hợp sàn/website

Thiết lập tích hợp sàn/website với các trường dữ liệu đơn giản giúp việc tích hợp được thực hiện dễ dàng

Sàn/website

Thiết lập tích hợp sàn/website

Thiết lập tích hợp sàn/website với các trường dữ liệu đơn giản giúp việc tích hợp được thực hiện dễ dàng

Đồng bộ

Cấu hình thông tin đồng bộ

Cấu hình thông tin đồng bộ cơ bản và nâng cao như: mapping field, mapping picklist, history submit, .... Mapping field là chức năng cho phép mapping các field của Woo – CRM trên các Module: Sản phẩm, đơn hàng, khách hàng về CRM

Đồng bộ

Cấu hình thông tin đồng bộ

Cấu hình thông tin đồng bộ cơ bản và nâng cao như: mapping field, mapping picklist, history submit, .... Mapping field là chức năng cho phép mapping các field của Woo – CRM trên các Module: Sản phẩm, đơn hàng, khách hàng về CRM

Gian hàng

Thiết lập gian hàng

Thiết lập gian hàng và cấu hình phân bổ gian hàng giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình trạng đơn và gian hàng phụ trách

Gian hàng

Thiết lập gian hàng

Thiết lập gian hàng và cấu hình phân bổ gian hàng giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình trạng đơn và gian hàng phụ trách

CloudGO - Giải pháp chuyển đổi số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Plugin Lead Capture Form
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Plugin Lead Capture Form
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Plugin Lead Capture Form
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Plugin Lead Capture Form
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu