CloudGO Sản phẩm Dịch vụ

Quản lý dịch vụ trong bán hạn thuận tiện

Hãy để phần mềm quản lý các chính sách về dịch vụ một cách chính xác, khoa học và dễ dàng tra cứu, báo cáo và thống kê về tình hình kinh doanh của từng dịch vụ

Quản lý dịch vụ trong bán hạn thuận tiện trên phần mềm CRM

Quản lý dịch vụ là gì?

Dịch vụ là dạng hàng hóa có tính vô hình đi kèm trong quá trình bán hàng: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo hành, bảo trì, dịch vụ tư vấn, dịch vụ tùy chỉnh phần mềm,…

Quản lý dịch vụ sẽ giúp bạn


Quản lý các dịch vụ đang kinh doanh dễ dàng

Doanh nghiệp có thể quản lý tình trạng hoạt động/ không hoạt động, ngày bắt đầu bán, ngày kết thúc, giá bán của từng dịch vụ. Các thông tin này giúp quản lý tốt các dịch vụ đang bán, ngừng bán của doanh nghiệp

Phân loại phân nhóm dịch vụ nhanh chóng

Dịch vụ trên CRM được phân loại phân nhóm theo danh mục, đơn vị tính... Bên cạnh đó, hệ thống còn cho phép gắn nhãn để phân loại phân nhóm các dịch vụ đặc biệt

Đánh giá kết quả bán hàng của các dịch vụ

Việc đánh giá chi tiết kết quả bán hàng của từng dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác, hỗ trợ ra quyết định

Tạo mới dịch vụ

Tạo mới dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới dịch vụ bằng cách thêm mới từng dịch vụ hoặc import hàng loạt từ file exel theo mẫu của hệ thống

Tạo mới dịch vụ trên phần mềm CRM
Tạo mới dịch vụ

Tạo mới dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới dịch vụ bằng cách thêm mới từng dịch vụ hoặc import hàng loạt từ file exel theo mẫu của hệ thống

Tạo mới dịch vụ trên phần mềm CRM
Tìm kiếm & phân loại dịch vụ trên phần mềm CRM
Tìm kiếm & phân loại dịch vụ

Bạn có thể tìm kiếm một dịch vụ chỉ trong một cú click chuột thông qua tên hoặc mã dịch vụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các bộ lọc để phân nhóm các dịch vụ theo danh mục, đơn vị tính hoặc gán nhãn để phân loại các dịch vụ đặc biệt hơn

Tìm kiếm & phân loại dịch vụ

Bạn có thể tìm kiếm một dịch vụ chỉ trong một cú click chuột thông qua tên hoặc mã dịch vụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các bộ lọc để phân nhóm các dịch vụ theo danh mục, đơn vị tính hoặc gán nhãn để phân loại các dịch vụ đặc biệt hơn

Tìm kiếm & phân loại dịch vụ trên phần mềm CRM
Báo cáo dịch vụ

Phân tích tổng hợp hỗ trợ ra quyết định

Bạn có thể xem các mẫu báo cáo tổng hợp để nắm bắt tìm hình kinh doanh của các dịch vụ. Ví dụ như: thống kê số lượng bán ra theo dịch vụ, thống kê số lượng dịch vụ đang kinh doanh...

Báo cáo dịch vụ

Phân tích tổng hợp hỗ trợ ra quyết định

Bạn có thể xem các mẫu báo cáo tổng hợp để nắm bắt tìm hình kinh doanh của các dịch vụ. Ví dụ như: thống kê số lượng bán ra theo dịch vụ, thống kê số lượng dịch vụ đang kinh doanh...

Báo cáo dịch vụ trên phần mềm CRM
Báo cáo dịch vụ trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Gói sản phẩm
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Nhà cung cấp
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Gói sản phẩm
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Nhà cung cấp
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu