Chatbox tập trung

Chat đa kênh trên 1 màn hình duy nhất!

Tương tác và phản hồi khách hàng của bạn qua kênh chat của nhiều Fanpage (Facebook) và nhiều OA khác nhau chi trên một hình chat tập trung duy nhất

Chat đa kênh trên 1 màn hình duy nhất! trên phần mềm CRM

Soical chatbox tập trung là gì?

Social Chatbox cho phép người sử dụng phần mềm CRM có thể chat đa kênh với khách hàng của mình (qua Facebook và Zalo) với nhiều Fanpage và kênh OA khác nhau mà không cần phải mở nhiều ứng dụng cùng lúc. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng của Social Chatbox trên CRM so với các nền tảng khác.

Social Chatbox tập trung sẽ giúp bạn


Quản lý tài khoản mạng xã hội tập trung

Nếu công ty bạn có quá nhiều tài khoản Facebook, Zalo OA và phải thường xuyên đăng nhập qua lịa giữa các tài khoản thì giờ đây bạn có thể chỉ cần đăng nhập một lần là có thể chat thoải mái với khách hàng

Tương tác đa kênh dễ dàng hơn

Thay vì phải truy cập nhiều ứng dụng với từng tài khoản khác nhau để chat với khách hàng thì bạn có thể chat trục tiếp tại 1 màn hình duy nhất, giúp việc tương tác và quản lý trở nên dễ dàng hơn

Tiết kiệm thời gian, gia tăng hiệu suất

Chat tập trung cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình tương tác với khách hàng, ngoài ra những tiện ích đi kèm trong màn hình chat cũng sẽ giúp bạn gia tăng năng suất công việc rất nhiều

Chat tập trung đa kênh

Màn hình chat tập trung nhiều kênh, nhiều nền tảng khác nhau

Chatbox trên CloudPro CRM cho phép người dùng trò chuyện với khách hàng trên cả Zalo và Facebook. Ngoài ra trên cùng một nền tảng Chatbox cũng hỗ trợ chat bằng nhiều tài khoản khác nhau. Các cuộc chat sẽ được phân loại theo tài khoản và nền tảng giúp người dùng dễ dàng trong việc chuyển đổi qua lại và chat với khách hàng của mình.

Chat tập trung đa kênh

Màn hình chat tập trung nhiều kênh, nhiều nền tảng khác nhau

Chatbox trên CloudPro CRM cho phép người dùng trò chuyện với khách hàng trên cả Zalo và Facebook. Ngoài ra trên cùng một nền tảng Chatbox cũng hỗ trợ chat bằng nhiều tài khoản khác nhau. Các cuộc chat sẽ được phân loại theo tài khoản và nền tảng giúp người dùng dễ dàng trong việc chuyển đổi qua lại và chat với khách hàng của mình.

Chat trực tiếp với khách hàng

Nhắn tin realtime với khách hàng ngay trên phần mềm CRM

Bạn có thể nhận tin nhắn và trả lời tin nhắn realtime ngay trên phần mềm CloudPro CRM một cách nhanh chóng và tiện lợi. Tính năng này sẽ giúp người sử dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì chỉ thực hiện thao tác trên một phần mềm duy nhất.

Nhân viên của bạn có thể sử dụng CRM như một công cụ chat tập trung thông thường để chat với khách hàng, trong khi đó vẫn có thể thực hiện nhiều công việc khác trên CRM mà không bị gián đoạn

Chat trực tiếp với khách hàng

Nhắn tin realtime với khách hàng ngay trên phần mềm CRM

Bạn có thể nhận tin nhắn và trả lời tin nhắn realtime ngay trên phần mềm CloudPro CRM một cách nhanh chóng và tiện lợi. Tính năng này sẽ giúp người sử dụng tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì chỉ thực hiện thao tác trên một phần mềm duy nhất.

Nhân viên của bạn có thể sử dụng CRM như một công cụ chat tập trung thông thường để chat với khách hàng, trong khi đó vẫn có thể thực hiện nhiều công việc khác trên CRM mà không bị gián đoạn

Lưu trữ thông tin khách hàng

Đồng bộ thông tin khách hàng và cuộc chat tương ứng

Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Social Chatbox trên CRM. Vì là cuộc chat trên phần mềm CRM nên hầu như tất cả thông tin của khách hàng đều được thể hiện một cách rõ ràng nhất:

Nếu là khách hàng cũ bạn CRM sẽ hiển thị toàn bộ thông tin khách hàng mà bạn đã lưu trữ kèm với cuộc chat tương ứng.

Nếu là khách hàng mới bạn cũng có thể khai thác thông tin khách hàng và lưu trữ nhanh chóng ngay trên màn hình cửa sổ chat.

Việc nắm bắt thông tin khách hàng sẽ giúp nhân viên trực chat dễ dàng hơn trong việc trả lời.

Lưu trữ thông tin khách hàng

Đồng bộ thông tin khách hàng và cuộc chat tương ứng

Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Social Chatbox trên CRM. Vì là cuộc chat trên phần mềm CRM nên hầu như tất cả thông tin của khách hàng đều được thể hiện một cách rõ ràng nhất:

Nếu là khách hàng cũ bạn CRM sẽ hiển thị toàn bộ thông tin khách hàng mà bạn đã lưu trữ kèm với cuộc chat tương ứng.

Nếu là khách hàng mới bạn cũng có thể khai thác thông tin khách hàng và lưu trữ nhanh chóng ngay trên màn hình cửa sổ chat.

Việc nắm bắt thông tin khách hàng sẽ giúp nhân viên trực chat dễ dàng hơn trong việc trả lời.

Lịch sử chăm sóc

Xem được lịch sử khách hàng trong quá trình chat

Bên cạnh thông tin cá nhân và cuộc chat với tính năng social chatbox bạn còn có thể xem được lịch sử của khách hàng. Những lịch sử này bao gồm: Hoá đơn, hợp đồng, báo giá, đơn hàng, cuộc họp, cuộc hẹn, yêu cầu, ticket và các hoạt động chăm sóc khác Nếu bạn đang chat với một khách hàng không phải của bạn phụ trách thì những thông tin lịch sử này là vô cùng quan trọng, nó giúp bạn nắm bắt nhanh được thông tin khách hàng để có những câu trả lời phù hợp nhất.

Lịch sử chăm sóc

Xem được lịch sử khách hàng trong quá trình chat

Bên cạnh thông tin cá nhân và cuộc chat với tính năng social chatbox bạn còn có thể xem được lịch sử của khách hàng. Những lịch sử này bao gồm: Hoá đơn, hợp đồng, báo giá, đơn hàng, cuộc họp, cuộc hẹn, yêu cầu, ticket và các hoạt động chăm sóc khác Nếu bạn đang chat với một khách hàng không phải của bạn phụ trách thì những thông tin lịch sử này là vô cùng quan trọng, nó giúp bạn nắm bắt nhanh được thông tin khách hàng để có những câu trả lời phù hợp nhất.

Phân quyền và phân bổ cuộc chat tự động

Phân chi dễ dàng, bảo mật cuộc chat

Đây cũng là một điểm khác biệt của chatbox trên phần mềm CloudPro CRM. Cuộc chat trên phần mềm có thể được phân quyền và phân bổ một cách tự động. Với việc phân quyền cuộc chat bạn có thể giao cho nhân viên là phụ trách cuộc chat, phụ trách hồ sơ, hay nhiều quyền khác. Chỉ những người phụ trách cuộc chat mới có quyền trả lời khách hàng, ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng chuyển giao cuộc chat cho người khác phụ trách. Với tính năng phân quyền này, các cuộc chat trên phần mềm vẫn sẽ đảm bảo được tính bảo mật và đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên. Người quản lý sẽ biết được khách hàng nào là do ai phụ trách, nhân viên nào làm việc hiệu quả, nhân viên nào có tương tác với khách hàng tốt….

Phân quyền và phân bổ cuộc chat tự động

Phân chi dễ dàng, bảo mật cuộc chat

Đây cũng là một điểm khác biệt của chatbox trên phần mềm CloudPro CRM. Cuộc chat trên phần mềm có thể được phân quyền và phân bổ một cách tự động. Với việc phân quyền cuộc chat bạn có thể giao cho nhân viên là phụ trách cuộc chat, phụ trách hồ sơ, hay nhiều quyền khác. Chỉ những người phụ trách cuộc chat mới có quyền trả lời khách hàng, ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng chuyển giao cuộc chat cho người khác phụ trách. Với tính năng phân quyền này, các cuộc chat trên phần mềm vẫn sẽ đảm bảo được tính bảo mật và đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên. Người quản lý sẽ biết được khách hàng nào là do ai phụ trách, nhân viên nào làm việc hiệu quả, nhân viên nào có tương tác với khách hàng tốt….

Bán hàng, chăm sóc

Lên đơn hàng, thực hiện hoạt động chăm sóc ngay trên màn hình chat

Trong quá trình trò chuyện với khách hàng, người chat có thể xử lý yêu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất, điều mà những nền tảng chat khác không thực hiện được. Ngay trên giao diện chat người dùng có thể tạo các hoạt động như:

Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng

Lên lịch hẹn với khách hàng

Ghi nhận các tác vụ liên quan khác như: giao việc cho bộ phận kỹ thuật, bộ phận dịch vụ khách hàng..

Ghi nhận đơn hàng, hóa đơn, ticket...

Bán hàng, chăm sóc

Lên đơn hàng, thực hiện hoạt động chăm sóc ngay trên màn hình chat

Trong quá trình trò chuyện với khách hàng, người chat có thể xử lý yêu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất, điều mà những nền tảng chat khác không thực hiện được. Ngay trên giao diện chat người dùng có thể tạo các hoạt động như:

Thực hiện cuộc gọi cho khách hàng

Lên lịch hẹn với khách hàng

Ghi nhận các tác vụ liên quan khác như: giao việc cho bộ phận kỹ thuật, bộ phận dịch vụ khách hàng..

Ghi nhận đơn hàng, hóa đơn, ticket...

Phân loại khách hàng

Gắn tag, phân loại, tìm kiếm dễ dàng

Ngoài ra để giúp người dùng phân loại khách hàng một cách dễ dàng hơn, chatbox trên CloudPro CRM cũng hỗ trợ tính năng phân loại khách hàng theo Tag. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm khách hàng hơn và sắp xếp được thứ tự ưu tiên của từng khách hàng. Sau khi gắn tag thì bạn có thể lọc khách hàng của mình theo tag, việc này giúp bạn tìm kiếm nhanh một nhóm khách hàng nào đó như: những khách hàng quan trọng, những khách hàng đã meeting, những khách hàng đã mua hàng, những khách hàng cần hỗ trợ...

Phân loại khách hàng

Gắn tag, phân loại, tìm kiếm dễ dàng

Ngoài ra để giúp người dùng phân loại khách hàng một cách dễ dàng hơn, chatbox trên CloudPro CRM cũng hỗ trợ tính năng phân loại khách hàng theo Tag. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm khách hàng hơn và sắp xếp được thứ tự ưu tiên của từng khách hàng. Sau khi gắn tag thì bạn có thể lọc khách hàng của mình theo tag, việc này giúp bạn tìm kiếm nhanh một nhóm khách hàng nào đó như: những khách hàng quan trọng, những khách hàng đã meeting, những khách hàng đã mua hàng, những khách hàng cần hỗ trợ...

Trả lời nhanh từ kho FAQ trên phần mềm CRM
Trả lời nhanh từ kho FAQ

Phản hồi thông tin khách hàng nhanh chóng

Với những câu trả lời thường xuyên sử dụng hoặc những kiến thức quan trọng cần phải trả lời đúng cho khách hàng thì chatbox sẽ hỗ trợ bạn lưu lại bằng tính năng FAQ (câu hỏi thường gặp). Tính năng này giúp người dùng trả lời nhanh với khách hàng của mình một vấn đề nào đó với câu trả lời chính xác nhất. Giúp chất lượng tư vấn được đồng đều giữa các tư vấn viên với nhau.

Trả lời nhanh từ kho FAQ

Phản hồi thông tin khách hàng nhanh chóng

Với những câu trả lời thường xuyên sử dụng hoặc những kiến thức quan trọng cần phải trả lời đúng cho khách hàng thì chatbox sẽ hỗ trợ bạn lưu lại bằng tính năng FAQ (câu hỏi thường gặp). Tính năng này giúp người dùng trả lời nhanh với khách hàng của mình một vấn đề nào đó với câu trả lời chính xác nhất. Giúp chất lượng tư vấn được đồng đều giữa các tư vấn viên với nhau.

Trả lời nhanh từ kho FAQ trên phần mềm CRM
Lưu trữ lịch sử cuộc chat vĩnh viễn

Không bao giờ mất lịch sử chat với khách hàng của bạn

Thông thường, các tin nhắn cũng như hình ảnh / tệp tin được gửi trên Zalo chỉ được lưu trữ từ 1 - 2 tháng. Điều này gây khó khăn cho việc xem lại lịch sử cuộc chat của những nhân viên bán hàng với khách hàng khi cần thiết hoặc nếu khách hàng đã lâu không liên hệ lại thì gần như không thể xem lại những nội dung đã chat trước đó. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tính năng Social Chatbox chỉ có độc quyền ở OnlineCRM thì lịch sử cuộc chat sẽ được lưu trữ vĩnh viễn, bạn có thể xem lại hoặc tìm kiếm bất cứ khi nào bạn cần.

Lưu trữ lịch sử cuộc chat vĩnh viễn trên phần mềm CRM
Lưu trữ lịch sử cuộc chat vĩnh viễn

Không bao giờ mất lịch sử chat với khách hàng của bạn

Thông thường, các tin nhắn cũng như hình ảnh / tệp tin được gửi trên Zalo chỉ được lưu trữ từ 1 - 2 tháng. Điều này gây khó khăn cho việc xem lại lịch sử cuộc chat của những nhân viên bán hàng với khách hàng khi cần thiết hoặc nếu khách hàng đã lâu không liên hệ lại thì gần như không thể xem lại những nội dung đã chat trước đó. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tính năng Social Chatbox chỉ có độc quyền ở OnlineCRM thì lịch sử cuộc chat sẽ được lưu trữ vĩnh viễn, bạn có thể xem lại hoặc tìm kiếm bất cứ khi nào bạn cần.

Lưu trữ lịch sử cuộc chat vĩnh viễn trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Kho kiến thức
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản trị và cấu hình phần mềm
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Kho kiến thức
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản trị và cấu hình phần mềm
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu