CloudGO Trang chủ (Dashboard) Các Dashlet khác trên Dashboard

Gia tăng tiện ích Dashboard

Các dashlet có khác có sẵn trên Dashboard như báo cáo tổng quan, tạo ghi chú nhanh, nhật ký chỉnh sửa giúp bạn nắm bắt nhanh thông tin, các nội dung ghi chú quan trọng cũng như theo dõi lại lịch sử thay đổi trên phần mềm

Gia tăng tiện ích Dashboard trên phần mềm CRM

Một số các tiện ích khác trên Dashboard

Các dashlet khác trên Dashboard bao gồm: báo cáo tổng quan, tạo ghi chú nhanh, nhật ký chỉnh sửa

Những tiện ích trên Dashboard sẽ giúp bạn


Nắm bắt nhanh thông tin

Báo cáo tổng hợp giúp người dùng có thể xem nhanh thông tin tổng quan

Không bỏ lỡ hoạt động quan trọng

Danh sách hoạt động giúp người dùng nhìn thấy những hoạt động quan trọng cần phải làm

Ghi chú nhanh chóng

Quicknote giúp người dùng có thể tạo và xem lại ghi chú ngay tại màn hình trang chủ

Báo cáo tổng quan

Nắm bắt nhanh tình hình doanh nghiệp chỉ trong tít tắc

Báo cáo tổng quan là dạng báo cáo số liệu được thể hiện một cách tổng quan giúp người quản lý có thể nắm bắt một cách nhanh chóng số liệu hoạt động của doanh nghiệp mình theo thời gian (hôm nay, tuần này, tháng này, quý này, năm nay). Một vài báo cáo tổng quan tiêu biểu trên phần mềm CRM như, tổng quan chiến dịch, tổng quan bán hàng, tổng quan hoạt động, tổng quan công nợ.

Báo cáo tổng quan

Nắm bắt nhanh tình hình doanh nghiệp chỉ trong tít tắc

Báo cáo tổng quan là dạng báo cáo số liệu được thể hiện một cách tổng quan giúp người quản lý có thể nắm bắt một cách nhanh chóng số liệu hoạt động của doanh nghiệp mình theo thời gian (hôm nay, tuần này, tháng này, quý này, năm nay). Một vài báo cáo tổng quan tiêu biểu trên phần mềm CRM như, tổng quan chiến dịch, tổng quan bán hàng, tổng quan hoạt động, tổng quan công nợ.

Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Tạo ghi chú nhanh

Đừng để những thông tin quan trọng bị lãng quên

Bạn có thể dễ dàng thêm một hoặc rất nhiều ghi chú trên màn hình trang chủ để lưu trữ những thông tin cần thiết cho công việc ngay trên phần mềm CRM mà không phải dùng thêm những ứng dụng bên ngoài

Tạo ghi chú nhanh trên phần mềm CRM
Tạo ghi chú nhanh

Đừng để những thông tin quan trọng bị lãng quên

Bạn có thể dễ dàng thêm một hoặc rất nhiều ghi chú trên màn hình trang chủ để lưu trữ những thông tin cần thiết cho công việc ngay trên phần mềm CRM mà không phải dùng thêm những ứng dụng bên ngoài

Tạo ghi chú nhanh trên phần mềm CRM
Nhật kí thay đổi trên phần mềm CRM
Nhật ký thay đổi

Theo dõi nhật ký thay đổi theo thời gian thực

Bên cạnh những lịch sử thay đổi được lưu trữ trong từng hồ sơ ở từng module thì phần mềm CRM cũng cung cấp cho bạn một dashlet mà tại đó toàn bộ những gì thay đổi trên phần mềm đều được ghi nhận theo thời gian thực. Tại đây, bạn có thể lọc ra nhật ký thay đổi của bạn, của tất cả mọi người hay của một người cụ thể.

Nhật ký thay đổi

Theo dõi nhật ký thay đổi theo thời gian thực

Bên cạnh những lịch sử thay đổi được lưu trữ trong từng hồ sơ ở từng module thì phần mềm CRM cũng cung cấp cho bạn một dashlet mà tại đó toàn bộ những gì thay đổi trên phần mềm đều được ghi nhận theo thời gian thực. Tại đây, bạn có thể lọc ra nhật ký thay đổi của bạn, của tất cả mọi người hay của một người cụ thể.

Nhật kí thay đổi trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Hiển thị báo cáo danh sách (List Dashlet)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý Trang chủ mẫu
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Hiển thị báo cáo danh sách (List Dashlet)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý Trang chủ mẫu
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu