CloudGO Báo cáo Báo cáo vận hành

Nắm bắt nhanh chóng về tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Các báo cáo trên phần mềm có liên quan đến những hoạt động vận hành của doanh nghiệp như báo cáo tiến độ dự án, báo cáo tổng quan công việc, báo cáo chấm công

Nắm bắt nhanh chóng về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên phần mềm CRM

Báo cáo vận hành là gì?

Các báo cáo liên quan đến vận hành như là: báo cáo các hoạt động của nhân viên, báo cáo chấm công, báo cáo nhân viên, báo cáo như án...

Báo cáo vận hành mang đến cho bạn những lợi ích gì?


Nắm bắt nhanh thông tin

Nắm bắt thông tin về tình hình vận hành của doanh nghiệp ngay tại màn hình dashboard

Tiết kiệm thời gian

Với khả năng tạo báo cáo tự động và cập nhật số liệu báo cáo theo thời gian thực nên việc tạo và xem báo cáo sẽ vô cùng dễ dàng và nhanh chóng

Đánh giá một cách chính xác

Với các số liệu được thống kê từ thực tế sẽ giúp bạn đánh giá được tình trạng vận hành của mình một cách chính xác.

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan về vận hành

Giúp cho người quản lý nắm bắt được tổng quan tình hình vận hành của doanh nghiệp như: thông tin nhân viên, thông tin checkin - checkout của nhân viên, tiến độ các dự án, các tác vụ dự án cần phải thực hiện...

Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan về vận hành

Giúp cho người quản lý nắm bắt được tổng quan tình hình vận hành của doanh nghiệp như: thông tin nhân viên, thông tin checkin - checkout của nhân viên, tiến độ các dự án, các tác vụ dự án cần phải thực hiện...

Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo dự án

Báo cáo tiến độ dự án và tác vụ dự án

Hiển thị tổng quan về dự án, tiến độ của từng tác vụ trong dự án tổng giúp nhân viên và người quan lý kiểm soát được tiến độ công việc và nâng cao hiệu quả công việc.

Báo cáo dự án

Báo cáo tiến độ dự án và tác vụ dự án

Hiển thị tổng quan về dự án, tiến độ của từng tác vụ trong dự án tổng giúp nhân viên và người quan lý kiểm soát được tiến độ công việc và nâng cao hiệu quả công việc.

Báo cáo dự án trên phần mềm CRM
Báo cáo dự án trên phần mềm CRM
Báo cáo chấm công

Báo cáo tình hình check in - check out của nhân viên

Ghi nhận log check in - check out của nhân viên và đưa ra báo cáo tổng quan theo tháng. Giúp người quản lý nhân sự dễ dàng thống kê tình hình đi trễ về sớm của nhân viên và kịp thời nhắc nhở.

Báo cáo chấm công

Báo cáo tình hình check in - check out của nhân viên

Ghi nhận log check in - check out của nhân viên và đưa ra báo cáo tổng quan theo tháng. Giúp người quản lý nhân sự dễ dàng thống kê tình hình đi trễ về sớm của nhân viên và kịp thời nhắc nhở.

Báo cáo chấm công trên phần mềm CRM
Báo cáo chấm công trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo chăm sóc khách hàng
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo sản phẩm
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo chăm sóc khách hàng
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo sản phẩm
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu