CloudGO Tích hợp đa kênh Tích hợp Tổng đài IP

Nhận diện khách hàng nhanh chóng & nâng cao trải nghiệm khách hàng

Nghe gọi trực tiếp ngay trên phần mềm CRM với khả năng nhận diện khách hàng gọi đến thông minh, tự động điều hướng cuộc gọi và lưu trữ file ghi âm

Nhận diện khách hàng nhanh chóng & nâng cao trải nghiệm khách hàng trên phần mềm CRM

Tích hợp Tổng đài IP là gì?

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng) với hệ thống tổng đài ảo IP Call Center có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (CallerID) của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM. Khi tổng đài IP Call Center nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng

Tích hợp tổng đài IP vào CRM sẽ giúp bạn


Nhận diện khách hàng gọi vào

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Khi có cuộc gọi đến từ khách hàng đã lưu trữ trong hệ thống, phần mềm sẽ tự động nhận diện và hiển thị tất cả các thông tin về khách hàng này. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi dựa vào những thông tin có thể tương tác với khách hàng một cách chủ động. Ngoài ra khi có cuộc gọi từ khách hàng mới, phần mềm cũng cho phép nhân viên nhập và lưu lại thông tin trong quá trình trao đổi.

Nhận diện khách hàng gọi vào trên phần mềm CRM
Nhận diện khách hàng gọi vào

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Khi có cuộc gọi đến từ khách hàng đã lưu trữ trong hệ thống, phần mềm sẽ tự động nhận diện và hiển thị tất cả các thông tin về khách hàng này. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi dựa vào những thông tin có thể tương tác với khách hàng một cách chủ động. Ngoài ra khi có cuộc gọi từ khách hàng mới, phần mềm cũng cho phép nhân viên nhập và lưu lại thông tin trong quá trình trao đổi.

Nhận diện khách hàng gọi vào trên phần mềm CRM
Click to call trên phần mềm CRM
Click to call

Gọi trực tiếp ngay trên phần mềm

Với tính năng Click to Call, người dùng có thể click vào số điện thoại trên phần mềm để gọi ra ngay mà không cần phải sử dụng bàn phím. Giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và lưu trữ thông tin dễ dàng.

Click to call

Gọi trực tiếp ngay trên phần mềm

Với tính năng Click to Call, người dùng có thể click vào số điện thoại trên phần mềm để gọi ra ngay mà không cần phải sử dụng bàn phím. Giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và lưu trữ thông tin dễ dàng.

Click to call trên phần mềm CRM
Điều hướng cuộc gọi

Phân bổ cuộc gọi thông minh hơn

Tự động điều hướng cuộc gọi trong các tình huống sau:

Khách hàng của chi nhánh nào thì đổ chuông vào chi nhánh đó

Khách hàng của nhân viên nào sẽ ưu tiên đổ chuông cho nhân viên đó

Khách hàng của nhân viên nào sẽ ưu tiên đổ chuông cho nhân viên đó - Có thể mở rộng các quy luật điều hướng cuộc gọi theo yêu cầu. Chẳng hạn như, điều hướng cuộc gọi dựa trên chuyên môn và kỹ năng của nhân viên.

Điều hướng cuộc gọi thông minh trên phần mềm CRM
Điều hướng cuộc gọi

Phân bổ cuộc gọi thông minh hơn

Tự động điều hướng cuộc gọi trong các tình huống sau:

Khách hàng của chi nhánh nào thì đổ chuông vào chi nhánh đó

Khách hàng của nhân viên nào sẽ ưu tiên đổ chuông cho nhân viên đó

Khách hàng của nhân viên nào sẽ ưu tiên đổ chuông cho nhân viên đó - Có thể mở rộng các quy luật điều hướng cuộc gọi theo yêu cầu. Chẳng hạn như, điều hướng cuộc gọi dựa trên chuyên môn và kỹ năng của nhân viên.

Điều hướng cuộc gọi thông minh trên phần mềm CRM
Ghi nhận lịch sử & ghi âm cuộc gọi

Quản lý chất lượng cuộc gọi dễ dàng hơn

Tất cả các lịch sử cuộc gọi (gọi ra, gọi vào, gọi nhỡ, hẹn gọi lại...) đều được ghi nhận vào hồ sơ khách hàng tương ứng trên phần mềm. Giúp người dùng có thể dễ dàng xem lại thông tin. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ nghe trực tiếp ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM mà không cần thông qua hệ thống tổng đài.

Ghi nhận lịch sử & ghi âm cuộc gọi

Quản lý chất lượng cuộc gọi dễ dàng hơn

Tất cả các lịch sử cuộc gọi (gọi ra, gọi vào, gọi nhỡ, hẹn gọi lại...) đều được ghi nhận vào hồ sơ khách hàng tương ứng trên phần mềm. Giúp người dùng có thể dễ dàng xem lại thông tin. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ nghe trực tiếp ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM mà không cần thông qua hệ thống tổng đài.

Ghi nhận lịch sử & ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM
Ghi nhận lịch sử & ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM
Auto call & Miss call trên phần mềm CRM
Auto call & Miss call

Luôn tức thời và không bỏ lỡ khách hàng

Tự động gọi điện cho khách hàng dựa theo điều kiện quy định trước. Ví dụ sau khi có đơn hàng mới được tạo thành công, hệ thống tự động gọi cho khách hàng đề xác nhận đơn hàng. Ghi nhận các cuộc gọi nhỡ vào hệ thống, gửi email thông báo cho người dùng.

Auto call & Miss call

Luôn tức thời và không bỏ lỡ khách hàng

Tự động gọi điện cho khách hàng dựa theo điều kiện quy định trước. Ví dụ sau khi có đơn hàng mới được tạo thành công, hệ thống tự động gọi cho khách hàng đề xác nhận đơn hàng. Ghi nhận các cuộc gọi nhỡ vào hệ thống, gửi email thông báo cho người dùng.

Auto call & Miss call trên phần mềm CRM
Tạo các hoạt động liên quan

Xử lý công việc liên quan nhanh chóng và dễ dàng

Trong quá trình gọi điện nhân viên có thể tạo các hoạt động ngay trên phần mềm như:

Tạo cuộc hẹn

Tạo cuộc gọi

Tạo đơn hàng

Tạo ticket

Giao task…

Tạo các hoạt động liên quan trên phần mềm CRM
Tạo các hoạt động liên quan

Xử lý công việc liên quan nhanh chóng và dễ dàng

Trong quá trình gọi điện nhân viên có thể tạo các hoạt động ngay trên phần mềm như:

Tạo cuộc hẹn

Tạo cuộc gọi

Tạo đơn hàng

Tạo ticket

Giao task…

Tạo các hoạt động liên quan trên phần mềm CRM
Báo cáo, thống kê cuộc gọi trên phần mềm CRM
Báo cáo, thống kê cuộc gọi

Báo cáo thông minh hơn, quản trị nhẹ nhàng hơn

Hỗ trợ hầu hết các báo cáo về cuộc gọi trên phần mềm. Giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát và đánh giá hiệu quả gọi điện của nhân viên.

Thống kê cuộc gọi theo ngày/tuần/tháng

Báo cáo cuộc gọi theo mục đích gọi (gọi ra - gọi vào)

Báo cáo cuộc gọi theo kết quả gọi

Danh sách khách hàng gọi nhỡ

Danh sách các cuộc gọi đã lên lịch

Báo cáo, thống kê cuộc gọi

Báo cáo thông minh hơn, quản trị nhẹ nhàng hơn

Hỗ trợ hầu hết các báo cáo về cuộc gọi trên phần mềm. Giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát và đánh giá hiệu quả gọi điện của nhân viên.

Thống kê cuộc gọi theo ngày/tuần/tháng

Báo cáo cuộc gọi theo mục đích gọi (gọi ra - gọi vào)

Báo cáo cuộc gọi theo kết quả gọi

Danh sách khách hàng gọi nhỡ

Danh sách các cuộc gọi đã lên lịch

Báo cáo, thống kê cuộc gọi trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tích hợp SMS Brandname/ Zalo ZNS
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp Zalo OA (Official Account)
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tích hợp SMS Brandname/ Zalo ZNS
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp Zalo OA (Official Account)
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu