CloudGO Tích hợp đa kênh Tích hợp Chatbot (Botbanhang)

Tương tác với khách hàng từ kênh Facebook một cách dễ dàng hơn

Tích hợp chatbot cho phép bạn xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động cũng như là phản hồi trực tiếp khách hàng ngay trên phần mềm CRM

Tương tác với khách hàng từ kênh Facebook một cách dễ dàng hơn trên phần mềm CRM
Tương tác với khách hàng từ kênh Facebook một cách dễ dàng hơn trên phần mềm CRM

Chatbot là gì?

Chatbot là công cụ tiếp nhận và xử lý cuộc trò chuyện theo kịch bản được xây dựng sẵn. Chatbot có thể hỗ trợ nhân viên trả lời các câu hỏi cơ bản của khách hàng giúp cho nhân viên gia tăng hiệu suất chăm sóc khách hàng của mình.

Tích hợp chatbot vào CRM có thể giúp bạn


Nhận diện khác hàng

Nhận diện khách hàng cũ - mới

Nhân viên tiếp nhận cuộc chat có thể dễ dàng nhận diện khách hàng đang chat là khách hàng cũ (đã có giao dịch) hay khách hàng mới (khách hàng thô, tiềm năng). Nhận viên cũng có thể xem nhanh các thông tin về khách hàng này như: lịch sử gọi điện, lịch sử đơn hàng, lịch sử ticket...

Nhận diện khác hàng trên phần mềm CRM
Nhận diện khác hàng

Nhận diện khách hàng cũ - mới

Nhân viên tiếp nhận cuộc chat có thể dễ dàng nhận diện khách hàng đang chat là khách hàng cũ (đã có giao dịch) hay khách hàng mới (khách hàng thô, tiềm năng). Nhận viên cũng có thể xem nhanh các thông tin về khách hàng này như: lịch sử gọi điện, lịch sử đơn hàng, lịch sử ticket...

Nhận diện khác hàng trên phần mềm CRM
Cập nhật dữ liệu trên phần mềm CRM
Cập nhật dữ liệu

Thêm mới, cập nhật dữ liệu từ cửa sổ chat

Trường hợp khách hàng đang chat là khách hàng mới chưa có trong hệ thống thì nhân viên có thể tạo mới hồ sơ khách hàng trên hệ thống CloudPro CRM một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải login vào hệ thống CRM. Đối với khách hàng cũ nhân viên có thể cập nhật thêm dữ liệu cho hồ sơ khách hàng trong quá trình chat.

Cập nhật dữ liệu

Thêm mới, cập nhật dữ liệu từ cửa sổ chat

Trường hợp khách hàng đang chat là khách hàng mới chưa có trong hệ thống thì nhân viên có thể tạo mới hồ sơ khách hàng trên hệ thống CloudPro CRM một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải login vào hệ thống CRM. Đối với khách hàng cũ nhân viên có thể cập nhật thêm dữ liệu cho hồ sơ khách hàng trong quá trình chat.

Cập nhật dữ liệu trên phần mềm CRM
Tạo nhanh tác vụ

Tạo các hoạt động liên quan

Trong quá trình chat nhân viên có thể tạo các hoạt động liên quan ngay tại màn hình chat mà không phải sử dụng hệ thống CRM, một số hoạt động như:

Đơn hàng

Ticket

Cuộc gọi

Cuộc họp

Công việc

Tạo nhanh tác vụ trên phần mềm CRM
Tạo nhanh tác vụ

Tạo các hoạt động liên quan

Trong quá trình chat nhân viên có thể tạo các hoạt động liên quan ngay tại màn hình chat mà không phải sử dụng hệ thống CRM, một số hoạt động như:

Đơn hàng

Ticket

Cuộc gọi

Cuộc họp

Công việc

Tạo nhanh tác vụ trên phần mềm CRM
Bán hàng nhanh chóng trên phần mềm CRM
Bán hàng nhanh chóng

Bán hàng ngay trên màn hình chatbot

Bàng việc tạo lập các kịch bản bán hàng trên chatbot, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bán hàng một cách hoàn toàn tự động. Một số các tính năng của chatbot thường được sử dụng để bán hàng như:

Xây dựng kịch bản thu thập thông tin khách hàng

Xây dựng Selling page để bán hàng

Xây dựng các block sản phẩn, dịch vụ

Xây dựng danh mục sản phẩm, dịch vụ

Bán hàng nhanh chóng

Bán hàng ngay trên màn hình chatbot

Bàng việc tạo lập các kịch bản bán hàng trên chatbot, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bán hàng một cách hoàn toàn tự động. Một số các tính năng của chatbot thường được sử dụng để bán hàng như:

Xây dựng kịch bản thu thập thông tin khách hàng

Xây dựng Selling page để bán hàng

Xây dựng các block sản phẩn, dịch vụ

Xây dựng danh mục sản phẩm, dịch vụ

Bán hàng nhanh chóng trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tích hợp Zalo OA (Official Account)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp Email Marketing Tool (Mautic)
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tích hợp Zalo OA (Official Account)
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tích hợp Email Marketing Tool (Mautic)
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu