CloudGO Tiện ích Tài liệu

Quản lý tài liệu một cách khoa học và hiệu quả

Quản lý tập trung, lưu trữ, theo dõi và tương tác với các tài liệu markeing, bán hàng, chăm sóc khách hàng một cách khoa học và hiệu quả hơn

Quản lý tài liệu một cách khoa học và hiệu quả trên phần mềm CRM

Quản lý tài liệu là gì?

Quản lý tài liệu là quá trình tiếp nhận, chia sẻ, theo dõi, lưu trữ và tổ chức tài liệu một cách hiệu quả hơn.


Lưu trữ lại liệu dàng

Bạn có thể lưu trữ bản mềm, bản scan của tất cả các định dạng tài liệu lên phần mềm CRM, các dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên nền tảng cloud và có thể xem ở bất kỳ nơi nào.

Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng

Khi cần tìm kiếm một tài liệu bất kỳ bạn có thể sử dụng ông cụ tìm kiếm, bộ lọc, gán nhãn... để tìm kiếm nhanh chóng hơn

Bảo mật nâng cao

Các tài liệu được lưu trữ trên phần mềm cũng tuân thủ theo các quy tắc phân quyền của hệ thống. Giúp tài liệu vừa có tính chia sẻ vừa có tính bảo mật

Lưu trữ tài liệu

Lưu trữ và tìm kiếm tài liệu dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng tải lên những tài liệu marketing, tài liệu bán hàng, tài liệu về sản phẩm, hay những tài liệu được sử dụng thường xuyên.. bằng cách tải lên trực tiếp hoặc dẫn link tài liệu vào CRM. Tài liệu sẽ được lưu trữ trên CRM theo từng thư mục để bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tài liệu trực tiếp hoặc download tài liệu về máy tính của mình.

Lưu trữ tài liệu

Lưu trữ và tìm kiếm tài liệu dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng tải lên những tài liệu marketing, tài liệu bán hàng, tài liệu về sản phẩm, hay những tài liệu được sử dụng thường xuyên.. bằng cách tải lên trực tiếp hoặc dẫn link tài liệu vào CRM. Tài liệu sẽ được lưu trữ trên CRM theo từng thư mục để bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tài liệu trực tiếp hoặc download tài liệu về máy tính của mình.

Chia sẻ tài liệu

Dễ dàng chia sẻ, dễ dàng export

Với người dùng nội bộ bạn có thể nhanh chóng chia sẻ tài liệu của bạn bằng cách upload tài liệu lên và gửi link tài liệu cho nội bộ.

Với khách hàng bên ngoài, bạn cũng có thể nhanh chóng đính kèm và gửi nhanh tài liệu thông qua email chỉ với một cú click chuột.

Chia sẻ tài liệu

Dễ dàng chia sẻ, dễ dàng export

Với người dùng nội bộ bạn có thể nhanh chóng chia sẻ tài liệu của bạn bằng cách upload tài liệu lên và gửi link tài liệu cho nội bộ.

Với khách hàng bên ngoài, bạn cũng có thể nhanh chóng đính kèm và gửi nhanh tài liệu thông qua email chỉ với một cú click chuột.

Phân loại và thống kê

Chi tiết hơn về tài liệu của bạn

Các tài liệu sẽ được phân loại chi tiêt như kiểu tài liệu (nội bộ hay bên ngoài),loại tài liệu, dung lượng tài liệu, phiên bản tài liệu và bạn cũng sẽ xem được số lần download của từng tài liệu

Phân loại và thống kê

Chi tiết hơn về tài liệu của bạn

Các tài liệu sẽ được phân loại chi tiêt như kiểu tài liệu (nội bộ hay bên ngoài),loại tài liệu, dung lượng tài liệu, phiên bản tài liệu và bạn cũng sẽ xem được số lần download của từng tài liệu

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Cảnh báo, nhắc nhở
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Import / export dữ liệu hàng loạt
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Cảnh báo, nhắc nhở
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Import / export dữ liệu hàng loạt
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu