CloudGO Quản trị hệ thống Quản trị và cấu hình phần mềm

Đơn giản hóa việc quản lý người dùng và cấu hình hệ thống

Quản lý thông tin người dùng, lịch sử truy cập, cấu hình thông tin công ty, tiền tệ/ thuế, tùy chỉnh trường dữ liệu module và tùy chỉnh hiển thị menu

Đơn giản hóa việc quản lý người dùng và cấu hình hệ thống trên phần mềm CRM

Quản trị hệ thống là gì?

Khi đưa vào triển khai và sử dụng phần mềm CRM thì cần có ít nhất một người chịu trách nhiệm quản trị hệ thống với những nhiệm vụ như quản lý người dùng, theo dõi lịch sử truy cập của người dùng, cấu hình thiết lập ban đầu (thông tin công ty, đơn vị tiền tệ, thuế...),tùy chỉnh các module và menu hiển thị khi cần thiết hoặc cấu hình kết nối đa kênh

Quản trị hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp


Quản lý người dùng dễ dàng hơn

Người quản trị có thể dễ dàng tạo mới, khóa tài khoản hoặc thậm chí là xóa tài khoản người dùng khi không cần thiết đồng thời cũng có thể theo dõi và giám sát hoạt động đăng nhập của từng người dùng để đảm bảo việc truy cập dữ liệu là an toàn và bảo mật

Làm chủ phần mềm của bạn

Bạn có thể biến phần mềm thành của riêng công ty bạn bằng cách thay đổi logo phần mềm thành logo công ty của bạn, thiết lập tên công ty, địa chỉ, mã số thuế... Hãy thiết lập và trải nghiệm giải pháp CRM của riêng bạn!

Tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Một vài thiết lập cho phép bạn tùy chỉnh phần mềm CRM mà không cần phải biết lập trình chẳng hạn như với các trường dữ liệu bạn có thể tùy ý thiết lập các trường dữ liệu, sắp xếp bố cục hiển thị hay thậm chí là tùy chỉnh menu theo sở thích và thói quen làm việc của bạn

Quản lý tài khoản người dùng

Quản lý người dùng hiệu quả hơn

Dễ dàng tạo mới một người dùng trong tài khoản quản trị hoặc bạn có thể nhập vào file Excel nếu có quá nhiều người dùng cần thêm. Người quản trị có thể khóa tài khoản người dùng nếu cần tạm ngưng trong thời gian ngắn hoặc xóa vĩnh viễn người dùng đó ra khỏi hệ thống khi không cần sử dụng tài khoản đó nữa. Khi xóa một người dùng thì dữ liệu có thể được chuyển giao cho một người dùng khác mà không mất dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo nhóm người dùng khi bạn cần tương tác cho một lúc với nhiều người dùng có liên quan cùng một lúc."

Quản lý tài khoản người dùng trên phần mềm CRM
Quản lý tài khoản người dùng

Quản lý người dùng hiệu quả hơn

Dễ dàng tạo mới một người dùng trong tài khoản quản trị hoặc bạn có thể nhập vào file Excel nếu có quá nhiều người dùng cần thêm. Người quản trị có thể khóa tài khoản người dùng nếu cần tạm ngưng trong thời gian ngắn hoặc xóa vĩnh viễn người dùng đó ra khỏi hệ thống khi không cần sử dụng tài khoản đó nữa. Khi xóa một người dùng thì dữ liệu có thể được chuyển giao cho một người dùng khác mà không mất dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo nhóm người dùng khi bạn cần tương tác cho một lúc với nhiều người dùng có liên quan cùng một lúc."

Quản lý tài khoản người dùng trên phần mềm CRM
Lịch sử đăng nhập trên phần mềm CRM
Lịch sử đăng nhập

Giám sát chặt chẽ hoạt động của người dùng

Người quản trị hoặc ban giám đốc có thể theo dõi hoạt động của nhân viên mình trên phần mềm thông qua lịch sử đăng nhập. Tại đây, nhà quản lý có thể xem được ứng với từng tài khoản người dùng thì có những phiên đăng nhập nào, mỗi phiên bắt đầu khi nào và thoát ra khi nào, tình trạng đăng nhập hiện tại của tài khoản đó ra sao

Lịch sử đăng nhập

Giám sát chặt chẽ hoạt động của người dùng

Người quản trị hoặc ban giám đốc có thể theo dõi hoạt động của nhân viên mình trên phần mềm thông qua lịch sử đăng nhập. Tại đây, nhà quản lý có thể xem được ứng với từng tài khoản người dùng thì có những phiên đăng nhập nào, mỗi phiên bắt đầu khi nào và thoát ra khi nào, tình trạng đăng nhập hiện tại của tài khoản đó ra sao

Lịch sử đăng nhập trên phần mềm CRM
Cấu hình thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp hóa thông tin của bạn

Để doanh nghiệp hóa phần mềm đang sử dụng thì bạn có thể dễ dàng cấu hình các trường thông tin như logo công ty thay cho logo phần mềm, tên công ty thay cho tên phần mềm, địa chỉ, số điện thoại, webisite, mã số thuế... Ngoài ra, để đảm bảo cho hoạt động tính toán, thanh toán cũng như xuất hóa đơn được thuận lợi thông qua phần mềm thì bạn cũng có thể tùy chỉnh nhiều đơn vị tiền tệ, tỷ giá chuyển đổi giữa các đơn vị tiền tệ và thuế phí.

Cấu hình thông tin doanh nghiệp trên phần mềm CRM
Cấu hình thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp hóa thông tin của bạn

Để doanh nghiệp hóa phần mềm đang sử dụng thì bạn có thể dễ dàng cấu hình các trường thông tin như logo công ty thay cho logo phần mềm, tên công ty thay cho tên phần mềm, địa chỉ, số điện thoại, webisite, mã số thuế... Ngoài ra, để đảm bảo cho hoạt động tính toán, thanh toán cũng như xuất hóa đơn được thuận lợi thông qua phần mềm thì bạn cũng có thể tùy chỉnh nhiều đơn vị tiền tệ, tỷ giá chuyển đổi giữa các đơn vị tiền tệ và thuế phí.

Cấu hình thông tin doanh nghiệp trên phần mềm CRM
Quản lý và tùy chỉnh module trên phần mềm CRM
Quản lý và tùy chỉnh module

Làm chủ mọi module trên phần mềm CRM

Với mỗi module, người quản trị có thể quản lý và tùy chỉnh các module thông qua việc cấu hình các cài đặt như:

Tùy chỉnh trường dữ liệu và giao diện: Thiết lập thông tin trang nhập liệu, thông tin hiển thị ở màn hình xem chi tiết, mối liên hệ với các module khác, bản dịch theo các ngôn ngữ khác nhau và thiết lập chặn trùng lập dữ liệu khi nhập liệu

Tùy chỉnh giá trị của các dropdown: Với các trường dữ liệu là dạng danh sách sổ xuống thì bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cho các giá trị này theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đánh số tự động: Thiết lập này rất hữu ích với những doanh nghiệp có quy định về định dạng đánh số, chẳng hạn như với hóa đơn khi bạn thiết lập đánh số tự động thì khi một hóa đơn được tạo mới thì mã hóa đơn sẽ được đánh tự động theo cấu trúc chuẩn.

Quản lý và tùy chỉnh module

Làm chủ mọi module trên phần mềm CRM

Với mỗi module, người quản trị có thể quản lý và tùy chỉnh các module thông qua việc cấu hình các cài đặt như:

Tùy chỉnh trường dữ liệu và giao diện: Thiết lập thông tin trang nhập liệu, thông tin hiển thị ở màn hình xem chi tiết, mối liên hệ với các module khác, bản dịch theo các ngôn ngữ khác nhau và thiết lập chặn trùng lập dữ liệu khi nhập liệu

Tùy chỉnh giá trị của các dropdown: Với các trường dữ liệu là dạng danh sách sổ xuống thì bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cho các giá trị này theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đánh số tự động: Thiết lập này rất hữu ích với những doanh nghiệp có quy định về định dạng đánh số, chẳng hạn như với hóa đơn khi bạn thiết lập đánh số tự động thì khi một hóa đơn được tạo mới thì mã hóa đơn sẽ được đánh tự động theo cấu trúc chuẩn.

Quản lý và tùy chỉnh module trên phần mềm CRM
Tùy chỉnh menu hiển thị

Linh hoạt tùy biến menu của bạn

Nhằm tạo sự linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng, người quản trị hoàn toàn có thể tùy chỉnh menu theo mong muốn của mình. Các thao tác tùy chỉnh bao gồm: thay đổi tên, màu sắc, biểu tượng, bố cục hiển thị menu trong nhóm menu, chọn module vào nhóm menu, sắp xếp thứ tự nhóm menu/module...

Tùy chỉnh menu hiển thị trên phần mềm CRM
Tùy chỉnh menu hiển thị

Linh hoạt tùy biến menu của bạn

Nhằm tạo sự linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng, người quản trị hoàn toàn có thể tùy chỉnh menu theo mong muốn của mình. Các thao tác tùy chỉnh bao gồm: thay đổi tên, màu sắc, biểu tượng, bố cục hiển thị menu trong nhóm menu, chọn module vào nhóm menu, sắp xếp thứ tự nhóm menu/module...

Tùy chỉnh menu hiển thị trên phần mềm CRM

Cấu hình tích hợp với ứng dụng bên ngoài

Để phát huy tối đa khả năng tích hợp đa kênh trên phần mềm CRM thì người quản trị có thể dễ dàng cấu hình tích hợp đa kênh như tổng đài, SMS, Webhook, Mautic, mạng xã hội (Facebook, Zalo) ngay trong màn hình quản trị

Cấu hình tích hợp với ứng dụng bên ngoài

Để phát huy tối đa khả năng tích hợp đa kênh trên phần mềm CRM thì người quản trị có thể dễ dàng cấu hình tích hợp đa kênh như tổng đài, SMS, Webhook, Mautic, mạng xã hội (Facebook, Zalo) ngay trong màn hình quản trị

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Workflow - Tự động hoá
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý phân quyền người dùng
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Workflow - Tự động hoá
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý phân quyền người dùng
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu