CloudGO Chăm sóc khách hàng Quản lý SLA (Service Level Agreement)

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Thiết lập thời gian xử lý và phản hồi khách hàng khi nhận được phản hồi khiếu nại

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng trên phần mềm CRM

SLA là gì?

Service Level Agreement (SLA): được hiểu là thỏa thuận giữa doanh nghiệp và khách hàng về thời gian tối đa xử lý sự vụ khi nhận được yêu cầu của khách hàng, ví dụ: khách hàng yêu cầu bảo hành laptop thì doanh nghiệp cam kết sẽ xử lý bảo hành trong 7 ngày từ khi nhận bảo hành


Thiết lập danh mục SLA

Thiết lập SLA nhanh chóng, dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng thiết lập các danh mục SLA bằng cách thiết lập thời gian xử lý tiêu chuẩn cho từng danh mục SLA. Thời gian xử lý tiêu chuẩn (được tính bằng phút, giờ hoặc ngày) là thời gian tối ưu để hoàn thành danh mục SLA đó, nếu vượt qua thời gian này sẽ được tính là vượt SLA.

Thiết lập danh mục SLA

Thiết lập SLA nhanh chóng, dễ dàng

Bạn có thể dễ dàng thiết lập các danh mục SLA bằng cách thiết lập thời gian xử lý tiêu chuẩn cho từng danh mục SLA. Thời gian xử lý tiêu chuẩn (được tính bằng phút, giờ hoặc ngày) là thời gian tối ưu để hoàn thành danh mục SLA đó, nếu vượt qua thời gian này sẽ được tính là vượt SLA.

Thiết lập danh mục SLA trên phần mềm CRM
Thiết lập danh mục SLA trên phần mềm CRM
Đánh giá SLA

SLA được đánh giá hoàn toàn tự động

Khi một ticket hỗ trợ khách hàng được đóng, người dùng bắt buộc phải chọn danh mục SLA tương ứng với ticket đó. Sau khi danh mục SLA được chọn, hệ thống sẽ tự động tính toán tổng thời gian thực hiện ticket đó và so sánh với thời gian xử lý tiểu chuẩn, từ đó đưa ra đánh giá vượt hay không vượt SLA.

Đánh giá SLA

SLA được đánh giá hoàn toàn tự động

Khi một ticket hỗ trợ khách hàng được đóng, người dùng bắt buộc phải chọn danh mục SLA tương ứng với ticket đó. Sau khi danh mục SLA được chọn, hệ thống sẽ tự động tính toán tổng thời gian thực hiện ticket đó và so sánh với thời gian xử lý tiểu chuẩn, từ đó đưa ra đánh giá vượt hay không vượt SLA.

Đánh giá SLA trên phần mềm CRM
Đánh giá SLA trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Kho kiến thức
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Workflow - Tự động hoá
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Kho kiến thức
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Workflow - Tự động hoá
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu