CloudGO Bán hàng tự động Quản lý Phiếu chi

Hạn chế các khoản thu thừa

Kiểm soát dòng tiền ra chặt chẽ, kiểm duyệt minh bạch, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt đông chi của doanh nghiệp, không còn các khoản chi thừa, hạn chế giấy tờ, sổ sách

Hạn chế các khoản thu thừa trên phần mềm CRM

Phiếu chi là gì?

Khoản công nợ phải trả (Khoản chi) là công nợ mà doanh nghiệp cần phải thanh toán cho đối tác, nhà cung cấp, hoặc các nhà dịch vụ mà công doanh nghiệp của bạn sử dụng. Để quản lý khoản công nợ này thì cần có phiếu chi.

Quản lý phiếu chi sẽ giúp bạn


Gia tăng hiệu suất công việc

Quản lý phiếu chi sẽ giúp bạn đơn giản hóa quy trình quản lý công nợ và không mất nhiều thời gian so với các giải pháp truyền thống như dùng sổ sách hay Excel. Nhờ đó, năng suất quản lý công nợ của doanh nghiệp được tăng lên rất nhiều

Quản lý chặt chẽ, hạn chế sai sót

Các khoản chi sẽ được quản lý một cách chi tiết và chính xác, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và theo dõi, từ đó có thể hạn chế tối đa việc thất sai sót trong quá trình quản lý công nợ

Xây dựng kế hoạch thu chi hợp lý

Với việc quản lý thu chi theo từng thời điểm sẽ giúp doanh nghiệp lên kế hoạch thu chi phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, hạn chế các khoản nợ khó thu và các khoản chi thừa thải

Lưu trữ thông tin phiếu chi

Tạo phiếu chi nhanh chóng và đơn giản

Tạo phiếu chi nhanh chóng với rất nhều thông tin được quản lý như danh mục chi, số tiên cần chi, đơn vị tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ, ngày chi, ngày đến hạn, tình trạng thi, thông tin liên quan (đơn hàng, hóa đơn, hợp đồng...)... Bên cạnh việc tạo phiếu chi một cách trực tiếp bạn cũng có thể dễ dàng import hàng loạt phiếu chi từ file Excel

Lưu trữ thông tin phiếu chi trên phần mềm CRM
Lưu trữ thông tin phiếu chi

Tạo phiếu chi nhanh chóng và đơn giản

Tạo phiếu chi nhanh chóng với rất nhều thông tin được quản lý như danh mục chi, số tiên cần chi, đơn vị tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ, ngày chi, ngày đến hạn, tình trạng thi, thông tin liên quan (đơn hàng, hóa đơn, hợp đồng...)... Bên cạnh việc tạo phiếu chi một cách trực tiếp bạn cũng có thể dễ dàng import hàng loạt phiếu chi từ file Excel

Lưu trữ thông tin phiếu chi trên phần mềm CRM
Quản lý phiếu chi trên phần mềm CRM
Quản lý phiếu chi

Kiểm duyệt rõ ràng, quy trình chặt chẽ

Phần mềm CRM cho phép bạn thiết lập quy trình kiểm duyệt phiếu chi chặt chẽ để đảm bảo việc chi của doanh nghiệp là đúng quy trình. Cụ thể, sau khi kế toán tạo phiếu chi thì sẽ nhấn đề xuất lên trưởng phòng (kế toán trưởng) để duyệt, sau khi được duyệt bởi trưởng phòng thì phần mềm CRM sẽ tự động gửi đề xuất lên giám đốc để duyệt, đến khi giám đốc duyệt thì kế toán mới có thể thực hiện lệnh chi. Bên cạnh đó, thông tin về người duyệt cũng sẽ được lưu trữ để theo dõi và giám sát sau này.

Quản lý phiếu chi

Kiểm duyệt rõ ràng, quy trình chặt chẽ

Phần mềm CRM cho phép bạn thiết lập quy trình kiểm duyệt phiếu chi chặt chẽ để đảm bảo việc chi của doanh nghiệp là đúng quy trình. Cụ thể, sau khi kế toán tạo phiếu chi thì sẽ nhấn đề xuất lên trưởng phòng (kế toán trưởng) để duyệt, sau khi được duyệt bởi trưởng phòng thì phần mềm CRM sẽ tự động gửi đề xuất lên giám đốc để duyệt, đến khi giám đốc duyệt thì kế toán mới có thể thực hiện lệnh chi. Bên cạnh đó, thông tin về người duyệt cũng sẽ được lưu trữ để theo dõi và giám sát sau này.

Quản lý phiếu chi trên phần mềm CRM
Quản lý phiếu chi

Quản lý tập trung, chuyên nghiệp hơn

Bạn sẽ không còn phải tìm kiếm phiếu chi trong hàng đống tờ giấy nữa vì sẽ CRM giúp bạn lưu trữ phiếu chi trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

Dễ dàng xem và quản lý phiếu chi theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng bộ phận / phòng ban, theo thời gian (tháng, quý, năm…),tình trạng phiếu chi (chưa chi, đã duyệt, đã chi, đã hủy...)

Trao đổi nội bộ giữa các thành viên, theo dõi lịch sử trao đổi ngay trong phần bình luận của từng phiếu chi

Quản lý phiếu chi trên phần mềm CRM
Quản lý phiếu chi

Quản lý tập trung, chuyên nghiệp hơn

Bạn sẽ không còn phải tìm kiếm phiếu chi trong hàng đống tờ giấy nữa vì sẽ CRM giúp bạn lưu trữ phiếu chi trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

Dễ dàng xem và quản lý phiếu chi theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng bộ phận / phòng ban, theo thời gian (tháng, quý, năm…),tình trạng phiếu chi (chưa chi, đã duyệt, đã chi, đã hủy...)

Trao đổi nội bộ giữa các thành viên, theo dõi lịch sử trao đổi ngay trong phần bình luận của từng phiếu chi

Quản lý phiếu chi trên phần mềm CRM
Báo cáo trên phần mềm CRM
Báo cáo

Báo cáo công nợ, ra quyết định chính xác hơn

Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực như:

Công nợ phải chi năm nay/ quý này, tháng này, hôm nay

Chi tiết tát cả công nợ phải chi

Chi tiết công nợ đến hạn phải chi

Báo cáo

Báo cáo công nợ, ra quyết định chính xác hơn

Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực như:

Công nợ phải chi năm nay/ quý này, tháng này, hôm nay

Chi tiết tát cả công nợ phải chi

Chi tiết công nợ đến hạn phải chi

Báo cáo trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý Phiếu thu
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý lịch làm việc
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý Phiếu thu
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Quản lý lịch làm việc
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu