CloudGO Khách hàng Khách hàng tiềm năng (Lead)

Tập trung khách hàng tiềm năng từ đa kênh

Tất tần tật thông tin về khách hàng tiềm năng sẽ được tập trung về một nơi duy nhất, giúp bạn dễ dàng tương tác với khách hàng của mình

Tập trung khách hàng tiềm năng từ đa kênh trên phần mềm CRM

Khách hàng tiềm năng là gì?

Lead (hay còn gọi là KH tiềm năng) - là những người có nhu cầu hoặc đang quan tâm đến SP/DV bạn. Ví dụ: khách hàng liên hệ đến hotline, hoặc điền form trên website/landing page…thì đều có thể coi là lead..

Quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả với phần mềm CRM


Quản lý dễ dàng

Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng trên một nền tảng duy nhất giúp nhân viên dễ dàng tìm kiếm và tương tác với khách hàng

Khai thác nhanh chóng

Ứng dụng các quy trình tự động trên phần mềm CRM bạn có thể tương tác với hàng nghìn khách hàng một cách nhanh chóng

Phối hợp hiệu quả

Dữ liệu vừa có tính bảo mật, vừa có tính chia sẻ và kế thừa giúp cho sự phối hợp giữa các phòng ban trở nên hiệu quả hơn

Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng

Lưu trữ tiềm năng, gia tăng cơ hội

Lưu trữ những thông tin từ cơ bản đến những thông tin chuyên sâu như:

Thông tin cơ bản: họ tên, danh xưng, ngày sinh, email, công ty, số điện thoại,...

Thông tin khác: điểm tiềm năng, email đã gửi, sản phẩm đang quan tâm, lịch sử chăm sóc...

Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng trên phần mềm CRM
Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng

Lưu trữ tiềm năng, gia tăng cơ hội

Lưu trữ những thông tin từ cơ bản đến những thông tin chuyên sâu như:

Thông tin cơ bản: họ tên, danh xưng, ngày sinh, email, công ty, số điện thoại,...

Thông tin khác: điểm tiềm năng, email đã gửi, sản phẩm đang quan tâm, lịch sử chăm sóc...

Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng trên phần mềm CRM
Bảo mật thông tin trên phần mềm CRM
Bảo mật thông tin

Dữ liệu được phân quyền và bảo mật tối đa

Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên nền tảng cloud đảm bảo bảo mật nhưng cũng có thể chia sẻ giữa các nhân viên giúp cho việc chăm sóc khách hàng được diễn ra một cách liên tục và nhất quán giữa nhân viên khác nhau.

Bảo mật thông tin

Dữ liệu được phân quyền và bảo mật tối đa

Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên nền tảng cloud đảm bảo bảo mật nhưng cũng có thể chia sẻ giữa các nhân viên giúp cho việc chăm sóc khách hàng được diễn ra một cách liên tục và nhất quán giữa nhân viên khác nhau.

Bảo mật thông tin trên phần mềm CRM
Phân loại khách hàng

Tạo bộ lọc, gắn thẻ để phân loại dễ dàng

Bạn có thể gom nhóm và phân loại các nhóm khách hàng khác nhau tuỳ thuộc theo nhu cầu, giúp quá trình tìm kiếm và khai thác dữ liệu được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nhóm khách hàng tiềm năng có cơ hội lớn

Nhóm khách hàng tiềm năng sống tại Hồ Chí Minh

Nhóm khách hàng tiềm năng ngành bất động sản

Nhóm khách hàng tiềm năng có nguồn từ webiste

Phân loại khách hàng trên phần mềm CRM
Phân loại khách hàng

Tạo bộ lọc, gắn thẻ để phân loại dễ dàng

Bạn có thể gom nhóm và phân loại các nhóm khách hàng khác nhau tuỳ thuộc theo nhu cầu, giúp quá trình tìm kiếm và khai thác dữ liệu được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nhóm khách hàng tiềm năng có cơ hội lớn

Nhóm khách hàng tiềm năng sống tại Hồ Chí Minh

Nhóm khách hàng tiềm năng ngành bất động sản

Nhóm khách hàng tiềm năng có nguồn từ webiste

Phân loại khách hàng trên phần mềm CRM
Chăm sóc khách hàng

Ứng dụng các chức năng trên CRM để chăm sóc tự động

Sử dụng các công cụ sẳn có trên phần mềm CRM để tiến hành tương tác và chăm sóc các khách hàng một cách tự động như: tự động lên lịch họp, tạo nhắc nhở gọi điện chăm sóc, gửi email/sms tự động cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng

Ứng dụng các chức năng trên CRM để chăm sóc tự động

Sử dụng các công cụ sẳn có trên phần mềm CRM để tiến hành tương tác và chăm sóc các khách hàng một cách tự động như: tự động lên lịch họp, tạo nhắc nhở gọi điện chăm sóc, gửi email/sms tự động cho khách hàng.

Lịch sử tương tác

Lưu vết lịch sử tương tác, lịch sử chăm sóc

Mọi lịch sử tương tác giữa công ty và khách hàng đều được lưu vết trên phần mềm giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết như lịch sử gửi tin nhắn, gửi email, lịch sử tham gia sự kiện của khách hàng, lịch sử truy cập web, lịch sử báo giá...

Lịch sử tương tác

Lưu vết lịch sử tương tác, lịch sử chăm sóc

Mọi lịch sử tương tác giữa công ty và khách hàng đều được lưu vết trên phần mềm giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết như lịch sử gửi tin nhắn, gửi email, lịch sử tham gia sự kiện của khách hàng, lịch sử truy cập web, lịch sử báo giá...

Lịch sử tương tác trên phần mềm CRM
Lịch sử tương tác trên phần mềm CRM
Tiện ích khác

Một số tiện ích khác mà người dùng có thể sử dụng

Theo dõi hồ sơ khách hàng tiềm năng

Import danh sách khách hàng tiềm năng hàng loạt

Tìm trùng, lọc trùng dữ liệu

Bình luận trên hồ sơ khách hàng tiềm năng

Tiện ích khác trên phần mềm CRM
Tiện ích khác

Một số tiện ích khác mà người dùng có thể sử dụng

Theo dõi hồ sơ khách hàng tiềm năng

Import danh sách khách hàng tiềm năng hàng loạt

Tìm trùng, lọc trùng dữ liệu

Bình luận trên hồ sơ khách hàng tiềm năng

Tiện ích khác trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Người liên hệ
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Khách hàng thô
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Người liên hệ
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Khách hàng thô
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu