CloudPro EMS - Giải pháp CRM toàn diện cho Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật

Những khó khăn ngành thương mại - dịch vụ kỹ thuật đang phải đối mặt

Chi phí cho Marketing quá nhiều, tổn thất nhiều nguồn lực. Không có cách nào kiểm soát và đánh giá được hiệu quả thực sự của 1 chiến dịch mang là như thế nào?

Dữ liệu của doanh nghiệp bị phân tán ở nhiều nơi, nhiều phòng ban riêng lẻ. Gây thất thoát thông tin và khó khăn trong việc tìm kiếm và truy suất dữ liệu.

Không có công cụ quản lý, phân công điều phối hoạt động của nhân viên. Từ đó không kiểm tra, đánh giá hiệu quả được hoạt động của từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Không có công cụ hỗ trợ lập báo cáo một cách toàn diện về hoạt động, chi phí, hợp đồng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận và các báo cáo cần thiết khác.

Nhân viên kinh doanh chăm sóc trùng một khách hàng dẫn đến mâu thuẫn trong doanh nghiệp. Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng khiến việc xây dựng lòng trung thành không hiệu quả.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp khác không bảo mật, hay bị lỗi dẫn đến gián đoạn hoạt động. Thất lạc, mất mát dữ liệu khách hàng khi có nhân viên nghỉ việc

Quy trình CRM tổng quan của Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật

Chi tiết quy trình

1

Trước bán hàng

Tìm kiếm khách hàng: nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng qua các kênh: Website, Google, quảng cáo, cuộc gọi, ...
Tiếp thị và tư vấn dịch vụ: các khách hàng tiềm sẽ được chăm sóc qua các kênh: Email, meeting, gọi điện, ..

2

Trong bán hàng

Dùng thử: Cho khách hàng trải nghiệm thử dịch vụ
Chào giá dịch vụ: Sau khi cho khách hàng trải nghiệm sẽ tiến hành chào giá dịch vụ đến khách hàng.
Thương lượng: Sau khi chào giá, 2 bên sẽ tiến hành thương lượng để đưa ra các điều khoản trong hợp đồng.
Chốt hợp đồng: Nếu thỏa thuận được các điều khoản thì tiến hành chốt hợp đồng, chính thức hợp tác.

3

Thu chi - Công nợ

Thực hiện theo điều khoản hợp động, bao gồm:

  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
  • Hoá đơn
4

Chăm sóc khách hàng

Sử dụng các công cụ được cung cấp từ CRM như Email, SMS, tổng đài để thực hiện chăm sóc khách hàng. Nhận phản hồi cũng như giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Tính năng đề xuất

Khách hàng tiêu biểu

zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu