Lưu trữ lịch sử

Đảm bảo chất lượng tương tác với khách hàng

Giám sát mọi cuộc gọi, email , SMS gửi ra bên ngoài của nhân viên giúp người quản lý nắm bắt và kiểm soát chất lượng hoạt động của doanh nghiệp

Đảm bảo chất lượng tương tác với khách hàng trên phần mềm CRM

Lịch sử là gì?

Lịch sử trên phần mềm CRM bao gồm lịch sử cuộc gọi, lịch sử SMS/OTT và lịch sử Email được lưu trữ lại giúp người quản lý có thể xem lại, nghe lại ghi âm

Lưu trữ lịch sử sẽ giúp nhà quản lý


Năm bắt được lịch sử tương tác với khách hàng

Lịch sử trong từng proflie khách hàng sẽ giúp bạn biết được họ đã nhận những cuộc gọi, SMS nào, đã mở những email gì, đã truy cập những trang website từ đó hỗ trợ đắc lực cho quá trình bán hàng

Đánh giá được chất lượng tương tác với khách hàng

Bạn có thể xem lại lịch sử những Email / SMS đã gửi hay nghe lại những file ghi âm cuộc gọi để từ đó có thể đánh giá được chất lượng tương tác của công ty bạn với khách hàng

Giám sát được hoạt động của nhân viên

Xem lại lịch sử cũng là cách giúp nhà quản lý giám sát được hoạt động của nhân viên mình, đồng thời đó cũng là căn cứ giúp đánh giá chất lượng và hiệu quả của từng nhân viên

Lịch sử cuộc gọi

Xem lại lịch sử và nghe lại ghi âm cuộc gọi dễ dàng

Tất cả các lịch sử cuộc gọi (gọi ra, gọi vào, gọi nhỡ, hẹn gọi lại...) đều được ghi nhận trên phần mềm với những thông tin như: hướng cuộc gọi, khách hàng nhận cuộc gọi, người gọi ra là ai, thời gian gọi khi nào, trạng thái cuộc gọi ra sao, thời lượng cuộc gọi và số hotline gọi ra là gì. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ nghe trực tiếp ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM mà không cần thông qua hệ thống tổng đài.

Lịch sử cuộc gọi

Xem lại lịch sử và nghe lại ghi âm cuộc gọi dễ dàng

Tất cả các lịch sử cuộc gọi (gọi ra, gọi vào, gọi nhỡ, hẹn gọi lại...) đều được ghi nhận trên phần mềm với những thông tin như: hướng cuộc gọi, khách hàng nhận cuộc gọi, người gọi ra là ai, thời gian gọi khi nào, trạng thái cuộc gọi ra sao, thời lượng cuộc gọi và số hotline gọi ra là gì. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ nghe trực tiếp ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM mà không cần thông qua hệ thống tổng đài.

Lịch sử SMS / ZNS

Dễ dàng đánh giá hiệu quả chiến dịch SMS / ZNS

Dễ dàng xem lại lịch sử gửi SMS / OTT của bạn với đầy đủ các thông tin như: Khách hàng nhận tin là ai, nội dung tinh năng là gì, được gửi từ chiến dịch nào, được gửi bởi ai, tình trạng gửi thành công hay thất bại, gửi vào thời gian nào... Tất cả những thông tin này sẽ giúp nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động gửi SMS của doanh nghiệp mình

Lịch sử SMS / ZNS

Dễ dàng đánh giá hiệu quả chiến dịch SMS / ZNS

Dễ dàng xem lại lịch sử gửi SMS / OTT của bạn với đầy đủ các thông tin như: Khách hàng nhận tin là ai, nội dung tinh năng là gì, được gửi từ chiến dịch nào, được gửi bởi ai, tình trạng gửi thành công hay thất bại, gửi vào thời gian nào... Tất cả những thông tin này sẽ giúp nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động gửi SMS của doanh nghiệp mình

Lịch sử Mautic

Nắm bắt hành vi tương tác của khách hàng

Lịch sử Mautic là lịch sử được lưu trữ sau khi bạn đã tích hợp Mautic vào phần mềm CRM. Tại đây, bạn sẽ có thể biết được rằng khách hàng của bạn đã truy cập những trang nào trên Website của bạn, theo dõi khách hàng đã download những tài liệu nào và đã cung cấp thông tin thông qua các loại form trên website. Những thông tin này là tài sản cực kỳ hữu ích để các bạn nhân viên bán hàng có thể nắm bắt được hành vi khách hàng và tư vấn sản phẩm phù hợp.

Lịch sử Mautic

Nắm bắt hành vi tương tác của khách hàng

Lịch sử Mautic là lịch sử được lưu trữ sau khi bạn đã tích hợp Mautic vào phần mềm CRM. Tại đây, bạn sẽ có thể biết được rằng khách hàng của bạn đã truy cập những trang nào trên Website của bạn, theo dõi khách hàng đã download những tài liệu nào và đã cung cấp thông tin thông qua các loại form trên website. Những thông tin này là tài sản cực kỳ hữu ích để các bạn nhân viên bán hàng có thể nắm bắt được hành vi khách hàng và tư vấn sản phẩm phù hợp.

Quản lý lịch sử bài viết

Lưu trữ nội dung bài và lịch sử bài viết Mạng xã hội

Các bài viết đã gửi cho khách hàng được lưu trữ và quản lý trên phần mềm CRM. Giúp người dùng xem lại và báo áo về các bài viết đã gửi cho khách hàng.

Quản lý lịch sử bài viết

Lưu trữ nội dung bài và lịch sử bài viết Mạng xã hội

Các bài viết đã gửi cho khách hàng được lưu trữ và quản lý trên phần mềm CRM. Giúp người dùng xem lại và báo áo về các bài viết đã gửi cho khách hàng.

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
TÍNH NĂNG TRƯỚC
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu