CloudGO Tiện ích Import / export dữ liệu hàng loạt

Import nhẹ nhàng - dễ dàng quản lý

Với Cloudpro CRM bạn có thể dễ dàng đưa hàng loạt data vào hệ thống trong khoảng thời gian cực ngắn, hỗ trợ xử lý các dữ liệu trùng lặp và thông báo kết quả chính xác

Import nhẹ nhàng - dễ dàng quản lý trên phần mềm CRM
Import nhẹ nhàng - dễ dàng quản lý trên phần mềm CRM

Import là gì?

Import là tính năng đưa dữ liệu số lượng lớn vào hệ thống, ví dụ như import khách hàng, sản phẩm, dịch vụ

Tính năng Import sẽ giúp người dùng


Tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu lên hệ thống

1000 dữ liệu chỉ trong vòng 2 - 3 phút, nhiều hơn 1000 được đưa vào hàng chạy nền, tối đa 15 phút. Từ đây giúp người dùng đưa dữ liệu vào hệ thống với số lượng lớn mà không mất quá nhiều thời gian để xử lý.

Không giới hạn số lượng dòng trong file

Ưu điểm của tính năng import trên phần mềm Cloudpro CRM đó chính là không giới hạn số lượng dòng trong file, bạn có thể nhập thoải mái, không phải tách file thành các tệp nhỏ khác nhau.

Phân bổ data ngay trong file import

Bạn có thể chủ động thực hiện phân bổ data cho nhân viên phụ trách ngay trong file import. Khi dữ liệu vào hệ thống sẽ giao cho nhân viên bạn đã phân bổ mà không phần phải thực hiện phân bổ lại

Xử lý dữ liệu trùng lặp

Phát hiện dữ liệu trùng lặp

Cho phép bạn thiết lập các tiêu chí để xác định dữ liệu bị trùng, ví dụ trùng email, di động,...và lựa chọn phương pháp xử lý các dữ liệu này theo nhu cầu.

Xử lý dữ liệu trùng lặp trên phần mềm CRM
Xử lý dữ liệu trùng lặp

Phát hiện dữ liệu trùng lặp

Cho phép bạn thiết lập các tiêu chí để xác định dữ liệu bị trùng, ví dụ trùng email, di động,...và lựa chọn phương pháp xử lý các dữ liệu này theo nhu cầu.

Xử lý dữ liệu trùng lặp trên phần mềm CRM
Thông báo kết quả import chi tiết, chính xác trên phần mềm CRM
Thông báo kết quả import chi tiết, chính xác

Màn hình thông báo kết quả import

Sau khi hệ thống thực hiện import xong sẽ hiện ra bảng kết quả import, thông báo cho người dùng biết được đã import thành công bao nhiêu, bao nhiêu dữ liệu bị trùng, bao nhiêu dữ liệu chưa chuẩn hoá thông tin đúng bị lỗi không import vào được. Ngoài ra hệ thống còn gửi thông báo qua mail cho nhân viên để nắm thông tin trong trường hợp import số lượng nhiều, dữ liệu đưa vào chế độ chạy nền.

Thông báo kết quả import chi tiết, chính xác

Màn hình thông báo kết quả import

Sau khi hệ thống thực hiện import xong sẽ hiện ra bảng kết quả import, thông báo cho người dùng biết được đã import thành công bao nhiêu, bao nhiêu dữ liệu bị trùng, bao nhiêu dữ liệu chưa chuẩn hoá thông tin đúng bị lỗi không import vào được. Ngoài ra hệ thống còn gửi thông báo qua mail cho nhân viên để nắm thông tin trong trường hợp import số lượng nhiều, dữ liệu đưa vào chế độ chạy nền.

Thông báo kết quả import chi tiết, chính xác trên phần mềm CRM
Quản lý dữ liệu import chính xác

Nguồn input

Sau khi vào hệ thống, bạn có thể lọc ra được danh sách dữ liệu đã được thực hiện import vào thông qua nguồn input

Quản lý dữ liệu import chính xác trên phần mềm CRM
Quản lý dữ liệu import chính xác

Nguồn input

Sau khi vào hệ thống, bạn có thể lọc ra được danh sách dữ liệu đã được thực hiện import vào thông qua nguồn input

Quản lý dữ liệu import chính xác trên phần mềm CRM
Cập nhật dữ liệu hàng loạt thông qua import trên phần mềm CRM
Cập nhật dữ liệu hàng loạt thông qua import

Cập nhật dữ liệu hàng loạt

Trong trường hợp những dữ liệu import trước đó, giờ bạn muốn bổ sung thêm thông tin hàng loạt, bạn cũng có thể ứng dụng import để hỗ trợ xử lý vấn đề này.

Cập nhật dữ liệu hàng loạt thông qua import

Cập nhật dữ liệu hàng loạt

Trong trường hợp những dữ liệu import trước đó, giờ bạn muốn bổ sung thêm thông tin hàng loạt, bạn cũng có thể ứng dụng import để hỗ trợ xử lý vấn đề này.

Cập nhật dữ liệu hàng loạt thông qua import trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tài liệu
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Xử lý trùng lặp dữ liệu
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Tài liệu
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Xử lý trùng lặp dữ liệu
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu