Editor Kits - Bộ công cụ tùy chỉnh

Tạo nên một CRM khác biệt cho riêng doanh nghiệp bạn

Bộ công cụ cho phép bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh phần mềm CRM theo nhu cầu của doanh nghiệp mình một cách dễ dàng

Tạo nên một CRM khác biệt cho riêng doanh nghiệp bạn trên phần mềm CRM
Tạo nên một CRM khác biệt cho riêng doanh nghiệp bạn trên phần mềm CRM

Tuỳ chỉnh layout là gì?

Editor Kits - Bộ công cụ tùy chỉnh bao gồm nhiều công cụ khác nhau giúp bạn tùy chỉnh phần mềm CRM như Layout Editor (tùy chỉnh giao diện),Field Editor (tùy chỉnh trường dữ liệu),Lable Editor (tùy chỉnh nhãn dữ liệu),Dropdown Editor (tùy chỉnh giá trị dropdown),View & Filter (xem và tạo bộ lọc dữ liệu),...

Layout Editor sẽ giúp bạn


Layout Editor

Bố cục tùy chỉnh theo ý thích của bạn

Bạn có thể sắp xếp các giao diện cơ bản của các module như màn hình danh sách, màn hình chi tiết, màn hình tạo mới theo thói quen và nhu cầu sử dụng của bạn chỉ với thao tác kéo thả. Đồng thời, bạn cũng có thể gom các trường dữ liệu với nhau thành một nhóm dữ liệu giúp việc quản lý cũng như nhập liệu thông tin trở nên khoa học hơn.

Layout Editor

Bố cục tùy chỉnh theo ý thích của bạn

Bạn có thể sắp xếp các giao diện cơ bản của các module như màn hình danh sách, màn hình chi tiết, màn hình tạo mới theo thói quen và nhu cầu sử dụng của bạn chỉ với thao tác kéo thả. Đồng thời, bạn cũng có thể gom các trường dữ liệu với nhau thành một nhóm dữ liệu giúp việc quản lý cũng như nhập liệu thông tin trở nên khoa học hơn.

Field Editor

Thêm bớt trường dữ liệu không giới hạn

Bạn có thể thêm mới, ẩn đi hoặc xóa bỏ bất kỳ trường dữ liệu nào trên phần mềm CRM một cách linh hoạt nhất. Với mỗi trường dữ liệu, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tủy chỉnh:

Kiểu dữ liệu: văn bản, số, ngày giờ, tiền tệ, email, số điện thoại, dropdown hay checkbox...

Tên trường dữ liệu theo các ngôn ngữ

Danh sách giá trị

Giá trị mặc định

Và các thuộc tính: bắt buộc, tạo nhanh, thông tin cơ bản hay cho phép chỉnh sửa hàng loạt

Field Editor

Thêm bớt trường dữ liệu không giới hạn

Bạn có thể thêm mới, ẩn đi hoặc xóa bỏ bất kỳ trường dữ liệu nào trên phần mềm CRM một cách linh hoạt nhất. Với mỗi trường dữ liệu, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tủy chỉnh:

Kiểu dữ liệu: văn bản, số, ngày giờ, tiền tệ, email, số điện thoại, dropdown hay checkbox...

Tên trường dữ liệu theo các ngôn ngữ

Danh sách giá trị

Giá trị mặc định

Và các thuộc tính: bắt buộc, tạo nhanh, thông tin cơ bản hay cho phép chỉnh sửa hàng loạt

Lable Editor

"Doanh nghiệp hóa" dữ liệu của bạn

Với các nhãn dữ liệu, bạn hoàn toàn có thể thay đổi tên của nhãn dữ liệu theo nghiệp vụ hoặc cách gọi của doanh nghiệp bạn để việc ứng dụng CRM vào doanh nghiệp trở nên linh hoạt nhất, khớp với hoạt động của doanh nghiệp mà không cần phải lập trình. Chẳng hạn, trên phần mềm đang đặt là "khách hàng" nhưng với mô hình bệnh viện thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi thành "bệnh nhân"

Lable Editor

"Doanh nghiệp hóa" dữ liệu của bạn

Với các nhãn dữ liệu, bạn hoàn toàn có thể thay đổi tên của nhãn dữ liệu theo nghiệp vụ hoặc cách gọi của doanh nghiệp bạn để việc ứng dụng CRM vào doanh nghiệp trở nên linh hoạt nhất, khớp với hoạt động của doanh nghiệp mà không cần phải lập trình. Chẳng hạn, trên phần mềm đang đặt là "khách hàng" nhưng với mô hình bệnh viện thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi thành "bệnh nhân"

View & Filter

Tạo bộ lọc, phân loại dữ liệu chuyên nghiệp

Bạn có thể dễ dàng tạo các bộ lọc theo nhiều nhu cầu và mục đích khác nhau để phục vụ cho quá trình tương tác dữ liệu của doanh nghiệp mình. Khi tạo bộ lọc bạn có thể đặt tên cho bộ lọc này, tùy chọn các trường dữ liệu muốn hiển thị, đồng thời thiết lập các điều kiện khác nhau. Hơn nữa, bạn cũng có thể ghim bộ lọc này ra Dashboard để xem nhanh chóng hơn hay chia sẻ nó với đồng nghiệp của mình.

View & Filter

Tạo bộ lọc, phân loại dữ liệu chuyên nghiệp

Bạn có thể dễ dàng tạo các bộ lọc theo nhiều nhu cầu và mục đích khác nhau để phục vụ cho quá trình tương tác dữ liệu của doanh nghiệp mình. Khi tạo bộ lọc bạn có thể đặt tên cho bộ lọc này, tùy chọn các trường dữ liệu muốn hiển thị, đồng thời thiết lập các điều kiện khác nhau. Hơn nữa, bạn cũng có thể ghim bộ lọc này ra Dashboard để xem nhanh chóng hơn hay chia sẻ nó với đồng nghiệp của mình.

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
TÍNH NĂNG TRƯỚC
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu