CloudGO Vận hành Dự án

Nâng cao quy trình quản lý dự án của bạn

Tối ưu hóa việc quản lý các nhiệm vụ dự án của bạn và làm cho việc hợp tác giữa các nhóm trở nên dễ dàng. Đáp ứng thời hạn dự án của bạn và gây ấn tượng với khách hàng của bạn.

Nâng cao quy trình quản lý dự án của bạn trên phần mềm CRM

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là quá trình tận dụng kiến ​​thức và công cụ để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc thủ tục. Nó liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các thủ tục trong thời hạn xác định.

Quản lý dự án sẽ giúp bạn


Lên kế hoạch triển khai dự án dễ dàng

Bạn có thể lên kế hoạch chi tiết các công việc cần thực hiện cho dự án

Hỗ trợ theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án

Tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án thông qua tình trạng, tiến độ,... nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Báo cáo tiến độ dự án nhanh chóng, cập nhật kịp thời

Bạn có thể nắm kết quả dự án thông qua báo cáo thu nhỏ ngay trên màn hình tổng quan của từng dự án, các thông tin thể hiện như: số lượng công việc cần thực hiện, tiến độ dự án, công việc đã trễ hạn.

Tạo dự án

Hệ thống hỗ trợ tạo dự án bằng nhiều cách linh động khác nhau

Bạn có thể tạo trực tiếp trên module dự án hoặc có thể chuyển đổi 1 cơ hội thành dự án 1 cách nhanh chóng.

Tạo dự án trên phần mềm CRM
Tạo dự án

Hệ thống hỗ trợ tạo dự án bằng nhiều cách linh động khác nhau

Bạn có thể tạo trực tiếp trên module dự án hoặc có thể chuyển đổi 1 cơ hội thành dự án 1 cách nhanh chóng.

Tạo dự án trên phần mềm CRM
Không giới hạn số lượng công việc cho từng dự án

Thêm công việc cho dự án

Ở màn hình quản lý 1 dự án, bạn có thể thêm danh sách công việc cần thực hiện cho dự án. Hệ thống không giới hạn số lượng công việc

Không giới hạn số lượng công việc cho từng dự án

Thêm công việc cho dự án

Ở màn hình quản lý 1 dự án, bạn có thể thêm danh sách công việc cần thực hiện cho dự án. Hệ thống không giới hạn số lượng công việc

Dễ dàng theo dõi tiến độ dự án

Theo dõi tiến độ dự án

Giao diện theo dõi công việc đơn giản, dễ quản lý, giúp bạn nắm bạn tình hình triển khai dự án một cách dễ dàng, nhanh chóng: Dự án này đang có bao nhiêu công việc cần thực hiện, tiến độ từng công việc ra sao, ai là người phụ trách, tình trạng công việc. Mục đích cuối cùng để hỗ trợ nhân viên kịp thời.

Dễ dàng theo dõi tiến độ dự án

Theo dõi tiến độ dự án

Giao diện theo dõi công việc đơn giản, dễ quản lý, giúp bạn nắm bạn tình hình triển khai dự án một cách dễ dàng, nhanh chóng: Dự án này đang có bao nhiêu công việc cần thực hiện, tiến độ từng công việc ra sao, ai là người phụ trách, tình trạng công việc. Mục đích cuối cùng để hỗ trợ nhân viên kịp thời.

Dễ dàng theo dõi tiến độ dự án trên phần mềm CRM
Dễ dàng theo dõi tiến độ dự án trên phần mềm CRM
Tự động, hỗ trợ tối đa người dùng

Báo cáo tự động

Bạn có thể chủ động tạo các báo cáo về dự án và set gửi định kỳ về email cho bạn.

Tự động, hỗ trợ tối đa người dùng trên phần mềm CRM
Tự động, hỗ trợ tối đa người dùng

Báo cáo tự động

Bạn có thể chủ động tạo các báo cáo về dự án và set gửi định kỳ về email cho bạn.

Tự động, hỗ trợ tối đa người dùng trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý lịch làm việc
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Màn hình điều hành
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý lịch làm việc
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Màn hình điều hành
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu