CloudGO Sản phẩm Đơn hàng mua

Kiểm soát hoạt động mua hàng của doanh nghiệp

Lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết cho các đơn mua hàng, từ đó dễ dàng liên kết đến các tác vụ khác như thu chi, công nợ

Kiểm soát hoạt động mua hàng của doanh nghiệp trên phần mềm CRM

Đơn hàng mua là gì?

Đơn hàng mua là nơi ghi nhận giao dịch mua hàng của doanh nghiệp với các nhà cung cấp. Bên cạnh đó, đơn hàng mua cũng có thể ứng dụng Đơn hàng mua để nhân viên ghi nhận đề xuất mua hàng của mình

Quản lý đơn hàng mua sẽ giúp bạn


Mua hàng hiệu quả hơn

Dựa vào các báo cáo phân tích về tình hình bán hàng, tình hình tồn kho của sản phẩm trên CRM, doanh nghiệp có thể có kế hoạch mua hàng hiệu quả hơn, tối ưu chi phí và hoạt động bán hàng tối đa

Tối ưu quy trình mua hàng

Thông thường quy trình mua hàng sẽ trãi qua nhiều bước, qua nhiều phòng ban. Ứng dụng CRM sẽ giúp tối ưu, tự động hoá quy trình mua hàng một cách tối đa

Kiểm soát hoạt động mua hàng chặt chẽ

Ứng dụng CRM sẽ mang lại góc nhìn tổng quan đến chi tiết về hoạt động mua hàng, giúp bộ phận quản lý có thể đánh giá hỗ trợ tra quyết định chính xác

Tạo mới đơn hàng mua

Tạo mới dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới đề xuất mua hàng, đơn hàng mua trên CRM. Thông tin đơn hàng mua bao gồm: số đơn hàng, nhà cung cấp, tình trạng, số lượng, đơn giá, tổng cộng, nhân viên phụ trách...

Tạo mới đơn hàng mua trên phần mềm CRM
Tạo mới đơn hàng mua

Tạo mới dễ dàng, nhanh chóng

Người dùng có thể tạo mới đề xuất mua hàng, đơn hàng mua trên CRM. Thông tin đơn hàng mua bao gồm: số đơn hàng, nhà cung cấp, tình trạng, số lượng, đơn giá, tổng cộng, nhân viên phụ trách...

Tạo mới đơn hàng mua trên phần mềm CRM
Tìm kiếm & phân loại đơn hàng mua trên phần mềm CRM
Tìm kiếm & phân loại đơn hàng mua

Nhanh chóng & dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột

Bạn có thể tìm kiếm một đơn hàng mua thông qua mã hoặc nhà cung cấp. CRM còn cho phép tạo các bộ lọc để phân nhóm đơn hàng mua theo thời gian, nhà cung cấp, nhân viên phụ trách... hoặc bạn cũng có thể gán nhãn để đánh dấu các đơn hàng mua đặc biệt

Tìm kiếm & phân loại đơn hàng mua

Nhanh chóng & dễ dàng chỉ với 1 cú click chuột

Bạn có thể tìm kiếm một đơn hàng mua thông qua mã hoặc nhà cung cấp. CRM còn cho phép tạo các bộ lọc để phân nhóm đơn hàng mua theo thời gian, nhà cung cấp, nhân viên phụ trách... hoặc bạn cũng có thể gán nhãn để đánh dấu các đơn hàng mua đặc biệt

Tìm kiếm & phân loại đơn hàng mua trên phần mềm CRM
Xuất biểu mẫu

Xuất đơn hàng mua ra mẫu PDF

Bạn có thể xuất đơn hàng mua ra biểu mẫu PDF để hỗ trợ lưu trữ ngoài hoặc có thể dùng để giao dịch với nhà cung cấp khi cần. Mẫu PDF sẽ được thiết kế mặc định theo hệ thống

Xuất biểu mẫu trên phần mềm CRM
Xuất biểu mẫu

Xuất đơn hàng mua ra mẫu PDF

Bạn có thể xuất đơn hàng mua ra biểu mẫu PDF để hỗ trợ lưu trữ ngoài hoặc có thể dùng để giao dịch với nhà cung cấp khi cần. Mẫu PDF sẽ được thiết kế mặc định theo hệ thống

Xuất biểu mẫu trên phần mềm CRM
Báo cáo mua hàng

Phân tích tổng hợp hỗ trợ ra quyết định

Bạn có thể nắm bắt nhanh tình hình mua hàng của công ty thông qua các báo cáo phân tích. Ví dụ như: phân tích đơn hàng mua theo tình trạng, Số lượng đơn hàng mua theo tháng, số tiền mua hàng theo tháng...

Báo cáo mua hàng

Phân tích tổng hợp hỗ trợ ra quyết định

Bạn có thể nắm bắt nhanh tình hình mua hàng của công ty thông qua các báo cáo phân tích. Ví dụ như: phân tích đơn hàng mua theo tình trạng, Số lượng đơn hàng mua theo tháng, số tiền mua hàng theo tháng...

Báo cáo mua hàng trên phần mềm CRM
Báo cáo mua hàng trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng
và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Nhà cung cấp
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Bảng giá
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Nhà cung cấp
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Bảng giá
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu