CloudGO Khách hàng Công ty

Quản lý khách hàng B2B chuyên nghiệp hơn

Khách hàng tổ chức / công ty được quản lý và phân loại rõ ràng trên phần mềm giúp tra cứu nhanh chóng và chăm sóc thuận tiện, khách hàng theo mô hình B2B

Quản lý khách hàng B2B chuyên nghiệp hơn trên phần mềm CRM
Quản lý khách hàng B2B chuyên nghiệp hơn trên phần mềm CRM

Công ty là gì?

Công ty là thông tin một công ty hay tổ chức đang có giao dịch với doanh nghiệp. Account có thể là khách hàng, đối tác, đại lý, nhà phân phối, hay chi nhánh…tất cả đều được tổ chức lưu trữ chung trong cùng phân hệ Công ty trên phần mềm CRM

Lưu trữ thông tin công ty với những lợi ích


Lưu trữ đầy đủ về công ty khách hàng

Tất cả các thông tin có liên quan đến công ty của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp... đều được lưu trữ trên phần mềm để quản lý và khai khác sử dụng về sau

Phân biệt được khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

có thể là khách hàng, đối tác, đại lý, nhà phân phối, hay chi nhánh…tất cả đều được tổ chức lưu trữ chung trong cùng phân hệ Company/Account trên CRM và được phân biệt với nhau bằng trường "Loại"

Tương tác và chăm sóc dễ dàng, thuận tiện

Bạn có thể khai thác các thông tin lưu trữ để chăm sóc khách hàng như: chúc mừng ngày thành lập công ty, nhắc thời gian gia hạn hợp đồng...

Quản lý thông tin công ty

Có một cái nhìn 360 độ về công ty khách hàng của bạn

Lưu trữ những thông tin từ cơ bản đến những thông tin chuyên sâu

Thông tin cơ bản: tên công ty, mã số thuế, ngày thành lập, địa chỉ,...

Thông tin giao dịch: hoá đơn, hợp đồng, đơn hàng, báo giá, cuộc họp, cuộc gọi,...

Quản lý thông tin công ty trên phần mềm CRM
Quản lý thông tin công ty

Có một cái nhìn 360 độ về công ty khách hàng của bạn

Lưu trữ những thông tin từ cơ bản đến những thông tin chuyên sâu

Thông tin cơ bản: tên công ty, mã số thuế, ngày thành lập, địa chỉ,...

Thông tin giao dịch: hoá đơn, hợp đồng, đơn hàng, báo giá, cuộc họp, cuộc gọi,...

Quản lý thông tin công ty trên phần mềm CRM
Bảo mật thông tin trên phần mềm CRM
Bảo mật thông tin

Dữ liệu được phân quyền và bảo mật tối đa

Dữ liệu công ty được lưu trữ trên nền tảng cloud đảm bảo bảo mật nhưng cũng có thể chia sẻ giữa các phòng ban theo cơ chế phân quyền một cách linh động.

Bảo mật thông tin

Dữ liệu được phân quyền và bảo mật tối đa

Dữ liệu công ty được lưu trữ trên nền tảng cloud đảm bảo bảo mật nhưng cũng có thể chia sẻ giữa các phòng ban theo cơ chế phân quyền một cách linh động.

Bảo mật thông tin trên phần mềm CRM
Phân loại công ty

Tạo bộ lọc, gắn thẻ để phân loại dễ dàng

Bạn có thể gom nhóm và phân loại các nhóm công ty khác nhau tuỳ thuộc theo nhu cầu, giúp quá trình tìm kiếm và khai thác dữ liệu được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nhóm công ty tại Hồ Chí Minh

Nhóm công ty đã ký hợp đồng

Nhóm công ty SME

phân loại công ty trên phần mềm crm
Phân loại công ty

Tạo bộ lọc, gắn thẻ để phân loại dễ dàng

Bạn có thể gom nhóm và phân loại các nhóm công ty khác nhau tuỳ thuộc theo nhu cầu, giúp quá trình tìm kiếm và khai thác dữ liệu được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nhóm công ty tại Hồ Chí Minh

Nhóm công ty đã ký hợp đồng

Nhóm công ty SME

phân loại công ty trên phần mềm crm
Chăm sóc công ty

Ứng dụng các chức năng trên CRM để chăm sóc tự động

Sử dụng các công cụ sẳn có trên phần mềm CRM để tiến hành tương tác và chăm sóc các đầu mới công ty một cách tự động như: cuộc gọi tự động, gửi tin nhắn zalo, gửi tin nhắn sms, gửi email,...

Chăm sóc công ty

Ứng dụng các chức năng trên CRM để chăm sóc tự động

Sử dụng các công cụ sẳn có trên phần mềm CRM để tiến hành tương tác và chăm sóc các đầu mới công ty một cách tự động như: cuộc gọi tự động, gửi tin nhắn zalo, gửi tin nhắn sms, gửi email,...

Lịch sử tương tác

Lưu vết lịch sử tương tác, lịch sử chăm sóc

Mọi lịch sử tương tác giữa công ty và khách hàng đều được lưu vết trên phần mềm giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết

Lịch sử tương tác

Lưu vết lịch sử tương tác, lịch sử chăm sóc

Mọi lịch sử tương tác giữa công ty và khách hàng đều được lưu vết trên phần mềm giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết

Lịch sử tương tác trên phần mềm CRM
Lịch sử tương tác trên phần mềm CRM
Tiện ích khác

Gia tăng hiệu quả chăm sóc và tương tác

Một số tiện ích khác mà người dùng có thể sử dụng

Theo dõi hồ sơ công ty

Import danh sách công ty hàng loạt

Tìm trùng, lọc trùng dữ liệu

Bình luận trên hồ sơ

Tiện ích khác trên phần mềm CRM
Tiện ích khác

Gia tăng hiệu quả chăm sóc và tương tác

Một số tiện ích khác mà người dùng có thể sử dụng

Theo dõi hồ sơ công ty

Import danh sách công ty hàng loạt

Tìm trùng, lọc trùng dữ liệu

Bình luận trên hồ sơ

Tiện ích khác trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý Trang chủ mẫu
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Người liên hệ
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Quản lý Trang chủ mẫu
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Người liên hệ
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu