CloudGO Báo cáo Báo cáo thu chi công nợ

Báo cáo thu chi công nợ không thể chính xác hơn

Báo cáo về hoạt đông thu chi cũng như công nợ của doanh nghiệp một cách đầy đủ nhất, chính xác nhất dưới dang biểu đồ tổng quan và cả danh sách chi tiết

Báo cáo thu chi công nợ không thể chính xác hơn trên phần mềm CRM

Báo cáo thu chi công nợ là gì?

Báo cáo thu chi công nợ là báo cáo xoay quanh hoạt động thu chi của doanh nghiệp được ghi nhận thông qua phiếu chi / phiếu thu và báo cáo về công nợ của doanh nghiệp thông qua tình trạng đơn hàng

Báo cáo thu chi công nợ trên phần mềm CRM mang đến cho bạn những gì?


Dữ liệu chính xác, hạn chế sai sót

Nhờ vào việc quản lý trên hệ thống phần mềm tập trung giúp cho dữ liệu được quản lý chặt chẽ, hạn chế sai sót đặc biệt là khi bạn cần một bản báo cáo công nợ cho doanh nghiệp mình

Dễ dàng theo dõi công nợ

Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực

Đưa ra quyết định chính xác

Nắm bắt một cách chính xác tình hình thu chi sẽ giúp kế toán cũng như người quản lý có thể đưa ra những quyết định phù hợp liên quan đến công nợ của doanh nghiệp mình

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan công nợ

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan công nợ

Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Công nợ phải thu

Báo cáo về công nợ phải thu

Biểu đồ công nợ phải thu năm nay sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về công nợ cần phải thu của doanh nghiệp bạn theo từng tháng dựa trên 2 chỉ số là dự thu và đã thu. Hơn nữa, bạn cũng có thể dễ dàng lọc ra các công nợ của bạn, của công ty hoặc theo một nhà cung cấp cụ thể. Danh sách công nợ phải thu sẽ cho phép người dùng theo dõi những nhà cung cấp nào đang có công nợ cần thu, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, có quá hạn hay không"

Công nợ phải thu

Báo cáo về công nợ phải thu

Biểu đồ công nợ phải thu năm nay sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về công nợ cần phải thu của doanh nghiệp bạn theo từng tháng dựa trên 2 chỉ số là dự thu và đã thu. Hơn nữa, bạn cũng có thể dễ dàng lọc ra các công nợ của bạn, của công ty hoặc theo một nhà cung cấp cụ thể. Danh sách công nợ phải thu sẽ cho phép người dùng theo dõi những nhà cung cấp nào đang có công nợ cần thu, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, có quá hạn hay không"

Công nợ phải thu trên phần mềm CRM
Công nợ phải thu trên phần mềm CRM
Công nợ phải chi

Báo cáo về công nợ phải chi

Biểu đồ công nợ phải chi năm nay sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về công nợ sẽ phải chi của doanh nghiệp bạn theo từng tháng dựa trên 2 chỉ số là dự thu và đã thu. Hơn nữa, bạn cũng có thể dễ dàng lọc ra các công nợ của bạn, của công ty hoặc theo một nhà cung cấp cụ thể. Danh sách công nợ phải chi sẽ cho phép người dùng theo dõi bạn cần chi cho những nhà cung cấp nào, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, có quá hạn hay không

Công nợ phải chi

Báo cáo về công nợ phải chi

Biểu đồ công nợ phải chi năm nay sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về công nợ sẽ phải chi của doanh nghiệp bạn theo từng tháng dựa trên 2 chỉ số là dự thu và đã thu. Hơn nữa, bạn cũng có thể dễ dàng lọc ra các công nợ của bạn, của công ty hoặc theo một nhà cung cấp cụ thể. Danh sách công nợ phải chi sẽ cho phép người dùng theo dõi bạn cần chi cho những nhà cung cấp nào, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, có quá hạn hay không

Công nợ phải chi trên phần mềm CRM
Công nợ phải chi trên phần mềm CRM

Không còn lo trễ hạn

Dù là công nợ phải thu hay phải chi thì doanh nghiệp cũng sẽ không còn nỗi lo trễ hạn bởi với báo cáo chi tiết công nợ đến hạn phải thu / phải chi sẽ giúp bạn nắm bắt một cách nhanh nhất về những nhà cung cấp có công nợ đến hạn phải thu/phải chi gần nhất hoặc những công nợ đã quá hạn bao nhiêu ngày từ ngày đến hạn

Không còn lo trễ hạn

Dù là công nợ phải thu hay phải chi thì doanh nghiệp cũng sẽ không còn nỗi lo trễ hạn bởi với báo cáo chi tiết công nợ đến hạn phải thu / phải chi sẽ giúp bạn nắm bắt một cách nhanh nhất về những nhà cung cấp có công nợ đến hạn phải thu/phải chi gần nhất hoặc những công nợ đã quá hạn bao nhiêu ngày từ ngày đến hạn

Top 10 khách hàng có công nợ quá hạn cao nhất

Việc tìm ra những "nợ xấu khó đòi" đã không còn là chuyện quá phức tạp với báo cáo Top 10 khách hàng có công nợ quá hạn cao nhất doanh nghiệp có thể nắm bắt ngay những nhà cung cấp nào có nợ quá hạn cao nhất và số tiền nợ là bao nhiêu. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp nhận biết nợ xấu, nợ quá hạn để có kế hoạch xử lý kịp thời.

Top 10 khách hàng có công nợ quá hạn cao nhất

Việc tìm ra những "nợ xấu khó đòi" đã không còn là chuyện quá phức tạp với báo cáo Top 10 khách hàng có công nợ quá hạn cao nhất doanh nghiệp có thể nắm bắt ngay những nhà cung cấp nào có nợ quá hạn cao nhất và số tiền nợ là bao nhiêu. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp nhận biết nợ xấu, nợ quá hạn để có kế hoạch xử lý kịp thời.

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo hoạt động
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo quản trị
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo hoạt động
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo quản trị
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu