CloudGO Báo cáo Báo cáo quản trị

Quản trị nhẹ nhàng hơn với báo cáo trên phần mềm CRM

Báo cáo về các hoạt động quản trị như: Top nhân viên xuất sắc, top nhân viên có công nợ cao nhất, doanh số theo nhân viên, tiềm năng thị trường....

Quản trị nhẹ nhàng hơn với báo cáo trên phần mềm CRM trên phần mềm CRM

Báo cáo quản trị là gì?

Báo cáo quản trị là báo cáo liên quan đến hoạt động quản trị của doanh nghiệp giúp người quản lý, ban lãnh đạo dễ dàng theo dõi, nắm bắt được hoạt động của doanh nghiệp từ đó có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn cũng như đưa ra chính sách khen thưởng kịp thời cho nhân viên của mình

Báo cáo quản trị trên phần mềm CRM giúp cho người quản lý


Dễ dàng theo dõi hoạt động của doanh nghiệp

Với những chỉ số tổng quan về doanh số, doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi theo từng nhân viên, theo khu vực địa lý, ticket theo phòng ban sẽ giúp người quản lý nắm bắt nhanh chóng tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp mình

Đánh giá, khen thưởng nhân viên chính xác

Với những báo cáo về top những nhân viên xuất sắc về doanh thu, về doanh số, tỷ lệ chốt deal... sẽ là cơ sở rõ ràng và chính xác nhất để doanh nghiệp có thể đánh giá và khen thưởng kịp thời

Đánh giá tiềm năng thị trường

Báo cáo phân bổ khách hàng theo vị trí địa lý, tiềm năng thị trường theo nguồn, theo ngành... sẽ mang đến những số liệu trực quan nhất cho phép người quản lý đánh giá được tiềm năng thị trường, từ đó có hướng điều chỉnh thị trường kinh doanh phù hợp

Báo cáo biến động

Biểu đồ biến động khách hàng theo thời gian

Báo cáo thế hiện biến động khách hàng theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước, không chỉ giúp cho người quản lý theo dõi sát được tình hình biến động khách hàng của doanh nghiệp theo thời gian mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh phù hợp chẳng hạn như tập trung vào những tháng trọng điểm nhiều khách hàng và có chính sách ưu đãi cho những tháng thấp điểm nhằm gia tăng tỷ lệ khách hàng

Báo cáo biến động

Biểu đồ biến động khách hàng theo thời gian

Báo cáo thế hiện biến động khách hàng theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước, không chỉ giúp cho người quản lý theo dõi sát được tình hình biến động khách hàng của doanh nghiệp theo thời gian mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh phù hợp chẳng hạn như tập trung vào những tháng trọng điểm nhiều khách hàng và có chính sách ưu đãi cho những tháng thấp điểm nhằm gia tăng tỷ lệ khách hàng

Báo cáo biến động trên phần mềm CRM
Báo cáo biến động trên phần mềm CRM
Báo cáo kinh doanh tổng quan

Doanh số và dự báo doanh số theo nhân viên

Cung cấp một cái nhìn tổng quan về kết quả bán hàng của từng nhân viên theo từng tháng trong năm đồng thời cũng hiển thị dự báo về doanh số của từng nhân viên. Những số liệu này sẽ là minh chứng rõ ràng nhất giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả bán hàng của từng nhân viên, từ đó có thể đưa ra chính sách khen thưởng hay phê bình phù hợp

Báo cáo kinh doanh tổng quan

Doanh số và dự báo doanh số theo nhân viên

Cung cấp một cái nhìn tổng quan về kết quả bán hàng của từng nhân viên theo từng tháng trong năm đồng thời cũng hiển thị dự báo về doanh số của từng nhân viên. Những số liệu này sẽ là minh chứng rõ ràng nhất giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả bán hàng của từng nhân viên, từ đó có thể đưa ra chính sách khen thưởng hay phê bình phù hợp

Báo cáo kinh doanh tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo kinh doanh tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo top

Top nhân viên xuất sắc

Báo cáo top

Top nhân viên xuất sắc

Báo cáo top trên phần mềm CRM
Báo cáo top trên phần mềm CRM

Kết quả kinh doanh theo vị trí địa lý

Với 2 mẫu báo cáo lần lượt là Doanh số theo thị trường (theo từng tỉnh thành) và Biểu đồ phân bổ khách hàng theo vị trí địa lý được thể hiện trên bản đồ giúp đánh giá mức độ tiềm năng của từng khu vực địa lý, từ đó sẽ có kế hoạch tập trung nguồn lực bán hàng hợp lý, gia tăng hiệu quả bán hàng theo từng khu vực

Kết quả kinh doanh theo vị trí địa lý

Với 2 mẫu báo cáo lần lượt là Doanh số theo thị trường (theo từng tỉnh thành) và Biểu đồ phân bổ khách hàng theo vị trí địa lý được thể hiện trên bản đồ giúp đánh giá mức độ tiềm năng của từng khu vực địa lý, từ đó sẽ có kế hoạch tập trung nguồn lực bán hàng hợp lý, gia tăng hiệu quả bán hàng theo từng khu vực

Phân tích tiềm năng thị trường

Phân tích tiềm năng thị trường

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo thu chi công nợ
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tạo báo cáo động
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo thu chi công nợ
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Tạo báo cáo động
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu