CloudGO Báo cáo Báo cáo chăm sóc khách hàng

Đánh giá khả năng chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp

Các báo cáo vể hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp và những báo cáo giúp việc chăm sóc khách hàng trở nên tốt hơn

Đánh giá khả năng chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp trên phần mềm CRM

Báo cáo chăm sóc khách hàng là gì?

Báo cáo chăm sóc khách hàng cho người dùng nắm bắt nhanh về tình hình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp như là: số lượng ticket, số lượng cuộc gọi chăm sóc, tính trạng chăm sóc, mức độ hài lòng của khách hàng...

Báo cáo chăm sóc khách hàng mang đến những lợi ích gì?


Nắm bắt nhanh thông tin

Nắm bắt thông tin về tình hình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp ngay tại màn hình dashboard

Tiết kiệm thời gian

Với khả năng tạo báo cáo tự động và cập nhật số liệu báo cáo theo thời gian thực nên việc tạo và xem báo cáo sẽ vô cùng dễ dàng và nhanh chóng

Đánh giá một cách chính xác

Với các số liệu được thống kê từ thực tế sẽ giúp bạn đánh giá được tình trạng chăm sóc khách hàng của mình một cách chính xác.

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan về chăm sóc khách hàng

Giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp như: khách hàng cần được chăm sóc, tình hình chăm sóc của nhân viên, tình hình xử lý yêu cầu từ khách hàng...

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan về chăm sóc khách hàng

Giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp như: khách hàng cần được chăm sóc, tình hình chăm sóc của nhân viên, tình hình xử lý yêu cầu từ khách hàng...

Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo tổng quan trên phần mềm CRM
Báo cáo nhắc nhở

Danh sách khách hàng cần được chăm sóc

Hiển thị danh sách các khách không được chăm sóc trong một khoảng thời gian định trước. Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng

Báo cáo nhắc nhở

Danh sách khách hàng cần được chăm sóc

Hiển thị danh sách các khách không được chăm sóc trong một khoảng thời gian định trước. Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng

Báo cáo nhắc nhở trên phần mềm CRM
Báo cáo nhắc nhở trên phần mềm CRM
Báo cáo phân tích

Khách hàng sắp đạt mức thành viên cao hơn

Báo cáo giúp phân tích và lập danh sách các khách hàng sắp được nâng hạng lên mức cao hơn. Để từ đó công ty có những chính sách khuyến mãi phù hợp để thúc đẩy khả năng mua lại của những khách hàng này.

Báo cáo phân tích

Khách hàng sắp đạt mức thành viên cao hơn

Báo cáo giúp phân tích và lập danh sách các khách hàng sắp được nâng hạng lên mức cao hơn. Để từ đó công ty có những chính sách khuyến mãi phù hợp để thúc đẩy khả năng mua lại của những khách hàng này.

Báo cáo phân tích trên phần mềm CRM
Báo cáo phân tích trên phần mềm CRM

CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn

Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo bán hàng
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo vận hành
TÍNH NĂNG TRƯỚC
Báo cáo bán hàng
TÍNH NĂNG TIẾP THEO
Báo cáo vận hành
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu