CloudGO Blog

Nơi chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về CRM

2 kết quả tìm kiếm cho từ khóa 'so sánh sugarcrm vtiger'

SO SÁNH SUGARCRM VS MISACRM VS GENCRM VS VTIGER
10/01/2019 5.724 lượt xem
So sánh SugarCRM, MisaCRM, GenCRM, VTiger và đưa ra kết luận về điểm ưu, nhược của các phiên bản để doanh nghiệp dựa vào tình hình và yêu cầ...
SO SÁNH PHẦN MỀM SUGARCRM VÀ VTIGERCRM
09/01/2019 6.111 lượt xem
Cùng là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng nhưng hai phần mềm SugarCRM và phần mềm vTigerCRM đều có những ưu và nhược điểm của riêng mì...
zalo icon

Đặt lịch tư vấn

khao sat yeu cau

Khảo sát yêu cầu